“สิทธิเด็ก” เรื่องของเด็กที่ผู้ใหญ่ไม่ควรมองข้าม

“สิทธิเด็ก” เรื่องของเด็กที่ผู้ใหญ่ไม่ควรมองข้าม

ผ่านไปแล้ว
March 25th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองมากที่สุดในโลก ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ลงนามและให้การรับรองสิทธิดังกล่าวผ่านการออกกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2564 เพื่อให้การช่วยเหลือ คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาเด็กสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การสร้างระบบคุ้มครอง ช่วยเหลือเด็กในโรงเรียน (Child Safeguard) จึงเป็นความสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆปลอดภัยจากการถูกกระทำและถูกละเมิดในรูปแบบต่างๆ นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถปฎิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อพบกับเหตุการณ์การละเมิดสิทธิเด็ก ทั้งนี้จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือเด็กและสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆทุกคน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 25.03.2023

พัทธมน
พัทธมน
Written by: 25.03.2023

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 25.03.2023

สิทธิเด็ก

นายปติเวศ
นายปติเวศ
Written by: 25.03.2023

นายณภัทร
นายณภัทร
Written by: 25.03.2023

รู้สึกเห็นอกเห็นใจเด็กมากขึ้น ควรปกป้องเขาให้มากๆ เพราะวันหน้าเขาจะได้ปกป้องเด็กๆในอนาคต

รำไพ
รำไพ
Written by: 25.03.2023

ได้ความรู้ในเรื่องใหม่ๆ

ณัฐิณี
ณัฐิณี
Written by: 25.03.2023

weerapan
weerapan
Written by: 25.03.2023

นางสาวกัญญา
นางสาวกัญญา
Written by: 25.03.2023

สิทธิเด็กและการคุ้มครอง

Yo
Yo
Written by: 25.03.2023

สถาพงษ์
สถาพงษ์
Written by: 25.03.2023

Narissara
Narissara
Written by: 25.03.2023

การคุ้มครองสิทธิเด็ก

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 25.03.2023

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 25.03.2023

ปิยธิดา
ปิยธิดา
Written by: 25.03.2023

ได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 25.03.2023

นำไปพัฒนาต่อการจัดการเรียนการสอน

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 25.03.2023

ขอบคุณค่ะ

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 25.03.2023

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 25.03.2023

Satdha Hanwongrith
Satdha Hanwongrith
Written by: 25.03.2023