เทคนิคการเตรียมตัวสอบ

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ

ผ่านไปแล้ว
March 16th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
การเตรียมตัวก่อนสอบนั้นเป็นสิ่งสำคัญ บางคนอาจเตรียมตัวอ่านหนังสือมาอย่างหนัก แต่ขาดการพักผ่อนให้เพียงพอส่งผลให้ร่างกายนั้นไม่สามารถดึงประสิทธิภาพในการสอบออกมาเต็มที่ได้ ดังนั้นเราหาเทคนิคในการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะถึงวันสอบจริง เพื่อที่จะให้การสอบนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|