“เพลินเพลง PA” (เด็กเพลินรู้ ครูเพลินใจ)

“เพลินเพลง PA” (เด็กเพลินรู้ ครูเพลินใจ)

ผ่านไปแล้ว
February 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
จะดีแค่ไหนหากการพบกันในชั้นเรียนเป็นช่วงเวลาแห่งความเพลิดเพลินทั้งเด็กและครู...หนึ่งในกิจกรรมที่สามารถสร้างความเพลิดเพลินให้กับเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการ Active Learning ได้อย่างกลมกล่อม คือ “การใช้เพลงเป็นสื่อ” มาเพิ่มคุณค่าจากเสียงเพลงที่ฟังเพื่อความผ่อนคลาย เพื่อสนองความสุขและจรรโลงใจให้สร่างเศร้า มาเป็นเสียงเพลงที่จะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด วPA ในคอร์ส “เพลินเพลง PA” (เด็กเพลินรู้ ครูเพลินใจ)
นายภุชงค์ เสือทอง

นายภุชงค์ เสือทอง

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 18.02.2023

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 18.02.2023

นางสาววราภรณ์
นางสาววราภรณ์
Written by: 18.02.2023

ปาริชาต
ปาริชาต
Written by: 18.02.2023

นำเพลงไปใช้ในชั้นเรียน

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 18.02.2023

-

นางสาวกัญญา
นางสาวกัญญา
Written by: 18.02.2023

การแต่งเพลงประกอบการเรียนการสอน

นายณภัทร
นายณภัทร
Written by: 18.02.2023

สามารถใช้เพลงในทุกเวลาการสอนได้ขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆ

นางสาวกฤตติการ์
นางสาวกฤตติการ์
Written by: 18.02.2023

อังสนา
อังสนา
Written by: 18.02.2023

สนุก รับความรู้ที่ดีมาก ๆ ค่ะ

นางสาวสุมิตรา
นางสาวสุมิตรา
Written by: 18.02.2023

รัตตนา
รัตตนา
Written by: 18.02.2023

นางประพาภรณ์
นางประพาภรณ์
Written by: 18.02.2023

สุวภัทร
สุวภัทร
Written by: 18.02.2023

ได้รับความรู้และสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนได้ค่ะ

อาจารย์อรชุมา
อาจารย์อรชุมา
Written by: 18.02.2023

Yo
Yo
Written by: 18.02.2023

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 18.02.2023

ขอบคุณค่ะ

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 18.02.2023

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 18.02.2023

นางสาวอัจฉรา
นางสาวอัจฉรา
Written by: 18.02.2023

ได้รับความรู้ที่ดีสามารถนำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้มากขึ้น

weerapan
weerapan
Written by: 18.02.2023