การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบัน

การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบัน

ผ่านไปแล้ว
February 11th, 2021
15:00 - 16:00
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบันกันค่ะ กับกิจกรรม PLC Happy Hour Live 🎥
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 -16.00 น.
อย่าลืมลงทะเบียนด้วยการ Scan QR Code ในรูปภาพนะคะ
แล้วพบกันค่ะ🙂
#โรงเรียนพัฒนาตนเอง #PLC #เทคโนโลยี #เครื่องมือครู
Starfish Academy

Starfish Academy

Share: