การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบัน

การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบัน

ผ่านไปแล้ว
February 11th, 2021
15:00 - 16:00
https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบันกันค่ะ กับกิจกรรม PLC Happy Hour Live 🎥 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 -16.00 น. อย่าลืมลงทะเบียนด้วยการ Scan QR Code ในรูปภาพนะคะ แล้วพบกันค่ะ🙂 #โรงเรียนพัฒนาตนเอง #PLC #เทคโนโลยี #เครื่องมือครู

Starfish Academy

Starfish Academy

Share: