กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ

กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ผ่านไปแล้ว
December 3rd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แบ่งปันเคล็ดลับการใช้งาน Padlet แบบ Advance บอกหมดเปลือกไม่มีกั๊ก แชร์กลยุทธ์เทคนิคการใช้ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือใช้ยังไงจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูง
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

IS Kiak
IS Kiak
Written by: 03.12.2022

Jutimat
Jutimat
Written by: 03.12.2022

พัทธมน
พัทธมน
Written by: 03.12.2022

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 03.12.2022

สมศักดิ์
สมศักดิ์
Written by: 03.12.2022

ควรจะมีการฝึกทำ สักตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง

นางสาวชนกนาถ
นางสาวชนกนาถ
Written by: 03.12.2022

ได้มุมมองใหม่ในการนำเทคโนโลยีที่ไม่คุ้นเคยมาใช้ในการเรียนการสอนค่ะ

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 03.12.2022

นางประพาภรณ์
นางประพาภรณ์
Written by: 03.12.2022

สุระ
สุระ
Written by: 03.12.2022

ดีมาก วิทยากรใช้เวลาคุ้มค่ามาก สุดยอด ขอแบบนี้ เพราะใช้เวลาน้อย

นุชรี
นุชรี
Written by: 03.12.2022

-

ครูเวียร์ อนุชา
ครูเวียร์ อนุชา
Written by: 03.12.2022

การใช้โปรแกรม Padlet ที่แตกต่างกัน

ณัฐิณี
ณัฐิณี
Written by: 03.12.2022

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 03.12.2022

นายชลชาติ
นายชลชาติ
Written by: 03.12.2022

Prapaporn
Prapaporn
Written by: 03.12.2022

ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆค่ะ ได้เรียนรู้เสริมเพิ่มเติมเยอะมากเลยค่ะ

นาที
นาที
Written by: 03.12.2022

นายวีระยุทธ
นายวีระยุทธ
Written by: 03.12.2022

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 03.12.2022

เยี่ยมมากค่ะ

นางสาวสุมิตรา
นางสาวสุมิตรา
Written by: 03.12.2022

นางสาวหทัยรัตน์
นางสาวหทัยรัตน์
Written by: 03.12.2022