ออกแบบ learning box ชุดการเรียนรู้ยุคใหม่ อยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้

ออกแบบ learning box ชุดการเรียนรู้ยุคใหม่ อยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้

ผ่านไปแล้ว
November 12th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Learning Box ตัวช่วยที่ดีในการจัดการเรียนรู้แสนสนุก สร้างการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ เชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ไอเดีย เทคนิค และมุมมองการออกแบบ Learning Box ในรูปแบบของตนเองที่ใครๆก็ออกแบบได้
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 12.11.2022

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 12.11.2022

บัส
บัส
Written by: 12.11.2022

ไม่มี

ครูเวียร์ อนุชา
ครูเวียร์ อนุชา
Written by: 12.11.2022

รำไพ
รำไพ
Written by: 12.11.2022

ได้รู้จักการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา

อังสนา
อังสนา
Written by: 12.11.2022

ได้รับความรู้ใหม่ค่ะ

ฐิตกมล
ฐิตกมล
Written by: 12.11.2022

คิดกิจกรรมแก้ปัญหาของนักเรียนอย่างเป็นขั้นตอนและครบกระบวนการ

นางประพาภรณ์
นางประพาภรณ์
Written by: 12.11.2022

นางจิราภรณ์
นางจิราภรณ์
Written by: 12.11.2022

ประยูร
ประยูร
Written by: 12.11.2022

ได้รับความรู้ในเรื่องการนำชุดการเรียนรู้ไปจัดทำแผนการสอนของชั้นเรียนในแต่ละวิชาที่ได้รับผิดชอบสอน

จมาพร
จมาพร
Written by: 12.11.2022

-

สกุลทิพย์
สกุลทิพย์
Written by: 12.11.2022

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 12.11.2022

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 12.11.2022

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 12.11.2022

นางสาวสุมิตรา
นางสาวสุมิตรา
Written by: 12.11.2022

นางสาวณัฐธิดา
นางสาวณัฐธิดา
Written by: 12.11.2022

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 12.11.2022

weerapan
weerapan
Written by: 12.11.2022

นางสาวกฤตติการ์
นางสาวกฤตติการ์
Written by: 12.11.2022