พลิกโฉม Homeroom สร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้เป็นบ้านพักใจในโรงเรียน

พลิกโฉม Homeroom สร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้เป็นบ้านพักใจในโรงเรียน

ผ่านไปแล้ว
October 29th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
คาบ Homeroom ใครคิดว่าไม่สำคัญ…มาสร้างคาบ Homeroom ที่มีความหมายมากขึ้น ด้วยการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้เป็นบ้านพักใจในโรงเรียน เชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ไอเดีย เทคนิค และมุมมองการจัดกิจกรรม Homeroom เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะทางอารมณ์และสังคม (Social and Emotional skills) ทักษะสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Kenji Wolf
Kenji Wolf
Written by: 29.10.2022

นางสาวรัตนา
นางสาวรัตนา
Written by: 29.10.2022

พัทธมน
พัทธมน
Written by: 29.10.2022

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 29.10.2022

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการโฮมรูม

ณัฐิณี
ณัฐิณี
Written by: 29.10.2022

ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมโฮมรูม

วลัยภรณ์
วลัยภรณ์
Written by: 29.10.2022

อมรรัตน์
อมรรัตน์
Written by: 29.10.2022

ได้รับความรู้ใหม่ๆ ไปปรับใช้ได้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคาบโฮมรูม

Satdha Hanwongrith
Satdha Hanwongrith
Written by: 29.10.2022

ได้ทราบแนวทางการจัดกิจกรรม Homeroom รวมทั้งการประยุกต์ใช้ SEL ในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน

นางประพาภรณ์
นางประพาภรณ์
Written by: 29.10.2022

มณีรัตน์
มณีรัตน์
Written by: 29.10.2022

ดีค่ะ

เรือนคำ
เรือนคำ
Written by: 29.10.2022

สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดห้องเรียนอนุบาลได้

koi jung ka
koi jung ka
Written by: 29.10.2022

อังสนา
อังสนา
Written by: 29.10.2022

ได้รับความรู้ดีมาก ค่ะ

weerapan
weerapan
Written by: 29.10.2022

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 29.10.2022

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 29.10.2022

นางสาวสุมิตรา
นางสาวสุมิตรา
Written by: 29.10.2022

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 29.10.2022

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 29.10.2022

เยี่ยมมากค่ะ

นางสาวหทัยรัตน์
นางสาวหทัยรัตน์
Written by: 29.10.2022