ประยุกต์ใช้อย่างไรให้ได้ผล (ประโยชน์) Starfish Labz & Starfish Class

ประยุกต์ใช้อย่างไรให้ได้ผล (ประโยชน์) Starfish Labz & Starfish Class

ผ่านไปแล้ว
October 22nd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แบ่งปันเทคนิคการพัฒนาตัวเองง่ายๆผ่าน Starfish Labz ประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างไรให้ได้ผล ทั้งการพัฒนาผู้เรียนเป็นเพื่อนรายบุคคล การวัดและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงโดยใช้ Starfish Class วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 22.10.2022

San Junior
San Junior
Written by: 22.10.2022

นายกฤตภัค
นายกฤตภัค
Written by: 22.10.2022

นางสาววราภรณ์
นางสาววราภรณ์
Written by: 22.10.2022

นางสาววิยะดา
นางสาววิยะดา
Written by: 22.10.2022

ได้รู้การประเมินนักเรียน

นางสาวกังสดาล
นางสาวกังสดาล
Written by: 22.10.2022

ได้รับความรู้มากมาย น่าสนใจ อยากให้มีการจัดขึ้นมี วิทยากรบรรยายชัดเจนค่ะ

นางจารีย์
นางจารีย์
Written by: 22.10.2022

การใช้งานเครื่องมือ starfish Class

มณีรัตน์
มณีรัตน์
Written by: 22.10.2022

นางสาวชุดากาญจน์
นางสาวชุดากาญจน์
Written by: 22.10.2022

Jarinda Chanplang
Jarinda Chanplang
Written by: 22.10.2022

นางประพาภรณ์
นางประพาภรณ์
Written by: 22.10.2022

สกุลทิพย์
สกุลทิพย์
Written by: 22.10.2022

วลัยภรณ์
วลัยภรณ์
Written by: 22.10.2022

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 22.10.2022

ได้รับความรู้มากค่ะ

koi jung ka
koi jung ka
Written by: 22.10.2022

จิราภรณ์
จิราภรณ์
Written by: 22.10.2022

การใช้โปรแกรมการเรียนรู้ต่างๆ

นางสาวกฤตติการ์
นางสาวกฤตติการ์
Written by: 22.10.2022

หลากหลาย

อังสนา
อังสนา
Written by: 22.10.2022

weerapan
weerapan
Written by: 22.10.2022

นางสาวนูรอาซีกีน
นางสาวนูรอาซีกีน
Written by: 22.10.2022

-