เปลี่ยน "ผู้เรียน" เป็น "ผู้เล่น" ด้วย Gamification

เปลี่ยน "ผู้เรียน" เป็น "ผู้เล่น" ด้วย Gamification

ผ่านไปแล้ว
October 17th, 2022
13:00 - 16:00
StarfishAcademy
เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการแนวคิดและกลไกของเกมสำหรับใช้ในการออกแบบ กระบวนการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและปรับเปลี่ยนสภาพ แวดล้อมในการทำ กิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน ให้สนุกสนานและท้าทายด้วย Classcraft | | สำรองที่นั่งร่วมกิจกรรม มัดจำ 500 บาท (รับเงินคืนเต็มจำนวนหลังจากจบกิจกรรม) | สอบถามรายละเอียด และชำระเงินได้ทาง Line Group | | สถานที่จัด Workshop Starfish Hub : www.starfishhub.com/ | | Google Map : goo.gl/maps/hKq5vo81kCcZ8Lxi8
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร
Download attachment
S__5177529.pdf
Download attachment

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 15.10.2022

ปรียานุช
ปรียานุช
Written by: 17.10.2022

อุมาภรณ์
อุมาภรณ์
Written by: 17.10.2022

สามารถยำไปใช้กับนร.ได้จริง

กรปรียา
กรปรียา
Written by: 17.10.2022

มณฑา
มณฑา
Written by: 17.10.2022

นางสาวเอมอร
นางสาวเอมอร
Written by: 17.10.2022

ได้ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาในเรื่องการเรียนการสอน้ด็กๆให้มีความสุขและสนุกกับการเรียน

สุจิตรา
สุจิตรา
Written by: 17.10.2022

นวัตกรรม

พัชรินทร์
พัชรินทร์
Written by: 17.10.2022

อนุชา
อนุชา
Written by: 17.10.2022

อภิชาติ
อภิชาติ
Written by: 17.10.2022

ปัทมวรรณ
ปัทมวรรณ
Written by: 17.10.2022

ณัฐกมล
ณัฐกมล
Written by: 18.10.2022

นางปรัศนียา
นางปรัศนียา
Written by: 18.10.2022

นางสาวสุมิตรา
นางสาวสุมิตรา
Written by: 18.10.2022

รัตน์
รัตน์
Written by: 18.10.2022

จุฑามาศ
จุฑามาศ
Written by: 18.10.2022

ได้รับความรู้ใหม่ๆ

เมษา
เมษา
Written by: 18.10.2022

เอกชัย
เอกชัย
Written by: 18.10.2022

สายพิณ
สายพิณ
Written by: 18.10.2022

ประภัสสร
ประภัสสร
Written by: 18.10.2022

ได้ศึกษาหาความรู้