Starfish Academy
Starfish Academy

STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ จะจัดเร็วๆนี้

October 1st, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy

เล่าสู่กันฟัง เทคนิคจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านประสบการณ์ด้วยนวัตกรรม STAMPER Learning จากครูผู้ได้รางวัลการเผยแพร่นวัตกรรมระดับประเทศ สอนยังไงให้Active learning ครูสอนสนุก เด็กเรียนเพลิน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.

Share:

ยังมีที่นั่งว่าง76

ใช้บัญชีของ Starfish Labz เพื่อลงทะเบียนเข้า Workshop

or