ชวนชม "ตลาดนัดวิชาการ" โรงเรียนบ้านปลาดาว

ชวนชม "ตลาดนัดวิชาการ" โรงเรียนบ้านปลาดาว

ผ่านไปแล้ว
September 23rd, 2022
08:00 - 12:00
Starfish Academy
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมพาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม ชมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านปลาดาว

พบกับ
- ห้องเรียนนวัตกรรม 3R (ไทย คณิต อังกฤษ)
- ห้องกิจกรรม Makerspace พร้อมการประเมินผลตามสภาพจริงด้วย Starfish Class
- การนำเสนอ Project Based Learning และ Problem Based Learning

ผ่านระบบ zoom ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08:00 - 12:00 น.

*กิจกรรมนี้ไม่มีเกียรติบัตร
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|