Starfish Academy
Starfish Academy

เล่าสู่กันฟังร่วมแบ่งปันประสบการณ์ TSQP1 ผ่านไปแล้ว

November 26th, 2020
15:00 - 16:00
StarfishAcademy

📌 1 ปีที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง? สิ่งใดที่เกิดขึ้นกับผู้อำนวยการ ครู ผู้เรียน จัดกิจกรรมอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และอีกมากมาย ที่จะมาร่วมพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์กันค่ะกับกิจกรรม PLC Live (TSQP1) ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รอติดตามชมกันค่ะ

Share: