วิดีโอ

ทักษะการทํางานแบบมืออาชีพ
ทักษะการทํางานแบบมืออาชีพ
ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการทำงาน โดยคำนึงถึงแนวโน้มและความต้องการของตลาดและสังคมในอนาคต ซึ่งมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคต

0 วิดีโอ for "ทักษะการทํางานแบบมืออาชีพ"