คอลเลคชั่นคอร์สเรียนออนไลน์

คอลเลคชั่น

การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน

การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน

ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีการเรียนรู้ หลักการ และรูปแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด เป็นแน...

การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา

เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา

ทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นทักษะสำคัญของครูผู้สอนที่จะต้องออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กเกิดค...

เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
สื่อการสอนฟรี รวมสื่อการสอน และเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่

สื่อการสอนฟรี รวมสื่อการสอน และเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่

ด้วยสื่อการสอนที่ใช่จาก Starfiz Labz เนื้อหาที่แสนยากสำหรับผู้เรียน ก็กลายเป็นเรื่องแสนง่ายได้ในพริบตา ด้วยรูปแบบคอร์สออน...

สื่อการสอนฟรี รวมสื่อการสอน และเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคนิควิธีการดูแลลูกตามพัฒนาการสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ยุคใหม่ วิธีการปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังค...

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่