ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์