ดร.วาเลน ดุลยากร

ดร.วาเลน ดุลยากร

ดร.วาเลน ดุลยากร หรือ ครูวาว ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ และเป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่างๆที่สนใจ จบการศึกษาจากคณะ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการจัดอบรมบุคลากรทางการศึกษา ด้านการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา และได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานครูในโครงการ “Thailand Innovative Teachers” ปี 2560 - ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านไอที ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

1 คอร์ส
1 workshops
เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:30 ชั่วโมง

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

คุณครูสาย Edtech ที่กำลังมองหาตัวช่วยที่ใช้งานง่าย สะดวกสบาย และมีครบทุกเครื่องมือ ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ โดยไม่ต้องใช้แอป ...

ดร.วาเลน ดุลยากร
ดร.วาเลน ดุลยากร
สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point
ดร.วาเลน ดุลยากร

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

ดร.วาเลน ดุลยากร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Classpoint Ep.2 "จบทุกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือเดียว"
4.9

Classpoint Ep.2 "จบทุกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือเดียว"

October 8th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
ดร.วาเลน ดุลยากร

ดร.วาเลน ดุลยากร

Classpoint Ep.2 "จบทุกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือเดียว"