นุกูล ลักขณานุกุล

นุกูล ลักขณานุกุล

Master Trainner , นักเขียน นักแปล ผู้แปลหนังสือมั่งคั่งระดับตำนาน หนังสือเพื่อมุ่งเข้าใจตัวตนของแต่ละบุคคล เพื่อปรับตัวให้เข้ากับโลก ในศตวรรษที่ 21 อ.บี๊ เป็นอดีตวิศวกร จากพนักงานประจำมาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ปรึกษาที่มองเห็นกระบวนการทำธุรกิจเหมือนกับกระบวนการผลิตในโรงงาน และสามารถพัฒนากระบวนการทำงานในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง GET Biz (Thailand) พื้นที่แบ่งปันประสบการณ์ของนักธุรกิจ และวิทยากรในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร โดยการพัฒนาทีมงาน และกระบวนการทำงานควบคู่กัน

2 คอร์ส