นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นายนจรส ศิริขรรแสง หรือ ครูเจ โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอนสังคมศึกษา และปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และนักวิจัยท้องถิ่นประจำศูนย์วิจัยชุมชนตำบลท่าขนุน กาญจนบุรี นอกจากนี้ ครูเจยังมีความถนัดและเชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างความเป็นนวัตกรให้กับเพื่อนครูและนักเรียน ด้านการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBL) ด้านเพลงพื้นบ้านภาคกลาง (ลำตัด) ด้านการสร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไรให้ว้าว และด้านการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร และอาจารย์พิเศษให้กับหน่วยงานการศึกษาหลายแห่ง และได้รับคัดเลือกให้เป็นครูฮีโร่ รุ่นที่ 3 ของ Starfish

2 คอร์ส
1 บทความ

1 บทความ