ดีเจตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี

ดีเจตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี

ภัทรวุฒิ สิงหเสนี หรือ ดีเจตั้ม จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปัจจุบันเป็นดีเจหรือคูลเจ คลื่น Cool Fahrenheit 106.5 และยังรับหน้าที่พิธีกรรายการชื่อดังมากมาย เช่น รายการคุยข่าว 10 โมงทาง TV5 ผู้ประกาศข่าวบันเทิงทาง ITV พิธีกรรายการสารคดี และงานลงเสียงโฆษณาต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีความเชี่ยวชาญสามารถสอนในด้านของการใช้เสียงอย่างมืออาชีพการจัดรายการวิทยุ การเป็นพิธีกรรายการ และการเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างมืออาชีพอีกด้วย

2 คอร์ส