ดีเจตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี

ดีเจตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี

ภัทรวุฒิ สิงหเสนี หรือ ดีเจตั้ม จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปัจจุบันเป็นดีเจหรือคูลเจ คลื่น Cool Fahrenheit 106.5 และยังรับหน้าที่พิธีกรรายการชื่อดังมากมาย เช่น รายการคุยข่าว 10 โมงทาง TV5 ผู้ประกาศข่าวบันเทิงทาง ITV พิธีกรรายการสารคดี และงานลงเสียงโฆษณาต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีความเชี่ยวชาญสามารถสอนในด้านของการใช้เสียงอย่างมืออาชีพการจัดรายการวิทยุ การเป็นพิธีกรรายการ และการเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างมืออาชีพอีกด้วย

1 คอร์ส

1 คอร์ส

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
3:30 ชั่วโมง

ทักษะการพูด สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายทอล์ก

คอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคของการฟัง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสาร สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายท ...

ดีเจตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี
ดีเจตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี
ทักษะการพูด สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายทอล์ก
ดีเจตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี

ทักษะการพูด สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายทอล์ก

ดีเจตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี