แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์ เจ้าของเพจ PaperPare – Visual Notes ทำงานเป็น Visual Note Taker มาเป็นเวลามากกว่า 2 ปี เริ่มต้นจากการสังเกตตัวเองว่าชอบเขียน ชอบจด และชอบวาดรูปเล่น จึงหาโอกาสให้ตัวเองได้ศึกษา เรียนรู้ รวมถึงฝึกฝนการจดโน้ตในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการจดงาน หรือการสะท้อนการเรียนรู้ของตัวเอง จากนั้นลองนำหลักของ Visual Note Taking มาประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียน การทำกระบวนการ และการทำงานด้วย นอกจากนี้แพรยังเคยเป็นครูในโครงการ Teach For Thailand รุ่นที่ 2 และปัจจุบันเป็นนักออกแบบการเรียนรู้ (Learning Designer) และกระบวนกร (Facilitator) ที่ทำงานอยู่ใน International NGO ในประเทศไทยด้วยค่ะ

2 คอร์ส