13 results for "Teacher"

เรียนภาษาบ้านปลาดาว
03:13

เรียนภาษาบ้านปลาดาว

Starfish Academy
Starfish Academy
38 views 4 วันที่แล้ว
เรียนภาษาบ้านปลาดาว
4 ปัจจัยสำคัญ ปลดล็อกการศึกษาไทย
06:52

4 ปัจจัยสำคัญ ปลดล็อกการศึกษาไทย

Starfish Academy
Starfish Academy
53 views 18 วันที่แล้ว
4 ปัจจัยสำคัญ ปลดล็อกการศึกษาไทย
Starfish Country Home School Foundation
03:43

Starfish Country Home School Foundation

Starfish Academy
Starfish Academy
38 views 1 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
Starfish Academy
16 views 1 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
Starfish Labz
04:37

Starfish Labz

Starfish Labz
Starfish Labz
79 views 1 เดือนที่แล้ว
Starfish Labz
Starfish Academy
06:16

Starfish Academy

Starfish Academy
Starfish Academy
116 views 2 เดือนที่แล้ว
Starfish Academy
"ถาม"คือ"สอน"
04:30

"ถาม"คือ"สอน"

Starfish Academy
Starfish Academy
66 views 2 เดือนที่แล้ว
"ถาม"คือ"สอน"
วิทยฐานะแบบใหม่ ปรับ Mindset อย่างไรในมุมมองของผู้บริหารฯ
03:09

วิทยฐานะแบบใหม่ ปรับ Mindset อย่างไรในมุมมองของผู้บริหารฯ

การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
03:43

การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
32 views 3 เดือนที่แล้ว
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

วิธีการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในโรงเรียน
01:23

วิธีการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในโรงเรียน

แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
02:01

แนวทางปฏิบัติของครูเพื่อป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน
04:04

แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
94 views 4 เดือนที่แล้ว
แนวทางป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน