นวัตกรรมบ้านปลาดาว "การสอนวิชาภาษาอังกฤษ"

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
1237 views • 1 ปีที่แล้ว

การทำสื่อการสอนภาษาอังกฤษ นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ ที่เน้นการฟัง และอ่านออกเสียง แบบ phonic สำเนียงอเมริกัน หมวดคำศัพท์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน