เตรียมความพร้อมในยุค AI: สำคัญอย่างไรสำหรับเด็ก #education #การสอน #dek67

52 views • 24 วันที่แล้ว
เทคโนโลยี AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างรวดเร็ว แต่เราเตรียมความพร้อมให้กับเด็กได้อย่างไร? ในคลิปนี้เราจะสำรวจถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในยุค AI และวิธีที่เราสามารถช่วยเหลือเด็กในการเตรียมตัวให้พร้อมกับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ #เตรียมความพร้อมในยุคAI #เด็กกับเทคโนโลยี #การศึกษาในยุคAI #AIในชีวิตประจำวัน #อนาคตของการเรียนรู้ #shorts #short #shortvideo #starfish #starfishlabz

วิดีโอใกล้เคียง

วัดผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ “ครูมืออาชีพ”
01:06:06

วัดผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ “ครูมืออาชีพ”

21 views • 1 วันที่แล้ว
วัดผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ “ครูมืออาชีพ”
Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
01:16:10

Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่

246 views • 8 วันที่แล้ว
Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
ครูยุคใหม่ใช้ AI: เปลี่ยนแปลงการสอนด้วยเทคโนโลยี#learning #education #การสอน #dek67
01:00

ครูยุคใหม่ใช้ AI: เปลี่ยนแปลงการสอนด้วยเทคโนโลยี#learning #education #การสอน #dek67

72 views • 27 วันที่แล้ว
ครูยุคใหม่ใช้ AI: เปลี่ยนแปลงการสอนด้วยเทคโนโลยี#learning #education #การสอน #dek67
PA Live Talk   วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1
01:28:46

PA Live Talk วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1

60 views • 1 เดือนที่แล้ว
PA Live Talk วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน