Pitching ปิ๊ง! ไอเดีย ระดับนักศึกษา

51 views • 2 เดือนที่แล้ว
1) ทีมเมซซอนซูซ่า จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร กับนวัตกรรมชุดเครื่องมือฝึกหัดปฏิบัติการหายใจในการปฏิบัติเครื่องลม สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี : ทำให้เด็กปฐมวัยสามารถมองเห็นและเข้าใจการใช้ลมในการเล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าได้ถูกต้อง
2) ทีม บัตรเอย บัตรเอื้อน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร กับนวัตกรรมบัตรเอย บัตรเอื้อน : แฟลชการ์ดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะ พื้นฐานการขับร้องเพลงไทยสำหรับผู้เริ่มเรียน
3) ทีม RGB Learning จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา กับนวัตกรรมชุดการเรียนรู้พร้อมแอปพลิเคชันเพื่อศึกษาแสงและการมองเห็น : ใช้อธิบายและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของการมองเห็นที่เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากนี้ยังยกตัวอย่าง บทเรียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้เรียน เช่น การดูหนังในโรงหนังผ่านจอโปรเจคเตอร์ ไฟหลากสีในงานวัด
4) ทีมครบเครื่องเรื่องวง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร กับนวัตกรรมการ์ดเกมการศึกษาครบเครื่องเรื่องวง : เป็นการ์ดเกมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิชาทฤษฎีดนตรีไทย โดยนำความรู้มาประยุกต์กับการเล่นเกม ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่น

วิดีโอใกล้เคียง

เทคนิคพิชิตคะแนนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อใช้ลดระยะเวลาตามเกณฑ์ วPA
01:21:27

เทคนิคพิชิตคะแนนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อใช้ลดระยะเวลาตามเกณฑ์ วPA

29 views • 3 วันที่แล้ว
เทคนิคพิชิตคะแนนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อใช้ลดระยะเวลาตามเกณฑ์ วPA
Starfish Education
03:55

Starfish Education

59 views • 15 วันที่แล้ว
Starfish Education
แรงบันดาลใจในการคิดค้นและปรับเปลี่ยน...สู่ครูเชี่ยวชาญ
01:21:24

แรงบันดาลใจในการคิดค้นและปรับเปลี่ยน...สู่ครูเชี่ยวชาญ

108 views • 20 วันที่แล้ว
แรงบันดาลใจในการคิดค้นและปรับเปลี่ยน...สู่ครูเชี่ยวชาญ
Starfish Learning Hub - Future Learning Beyond School พร้อมเรียนรู้สู่อนาคต
03:36

Starfish Learning Hub - Future Learning Beyond School พร้อมเรียนรู้สู่อนาคต

90 views • 27 วันที่แล้ว
Starfish Learning Hub - Future Learning Beyond School พร้อมเรียนรู้สู่อนาคต

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน