Pitching ปิ๊ง! ไอเดีย ระดับนักศึกษา

59 views • 6 เดือนที่แล้ว
1) ทีมเมซซอนซูซ่า จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร กับนวัตกรรมชุดเครื่องมือฝึกหัดปฏิบัติการหายใจในการปฏิบัติเครื่องลม สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี : ทำให้เด็กปฐมวัยสามารถมองเห็นและเข้าใจการใช้ลมในการเล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าได้ถูกต้อง
2) ทีม บัตรเอย บัตรเอื้อน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร กับนวัตกรรมบัตรเอย บัตรเอื้อน : แฟลชการ์ดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะ พื้นฐานการขับร้องเพลงไทยสำหรับผู้เริ่มเรียน
3) ทีม RGB Learning จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา กับนวัตกรรมชุดการเรียนรู้พร้อมแอปพลิเคชันเพื่อศึกษาแสงและการมองเห็น : ใช้อธิบายและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของการมองเห็นที่เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากนี้ยังยกตัวอย่าง บทเรียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้เรียน เช่น การดูหนังในโรงหนังผ่านจอโปรเจคเตอร์ ไฟหลากสีในงานวัด
4) ทีมครบเครื่องเรื่องวง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร กับนวัตกรรมการ์ดเกมการศึกษาครบเครื่องเรื่องวง : เป็นการ์ดเกมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิชาทฤษฎีดนตรีไทย โดยนำความรู้มาประยุกต์กับการเล่นเกม ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่น

วิดีโอใกล้เคียง

เตรียมความพร้อมในยุค AI: สำคัญอย่างไรสำหรับเด็ก #education #การสอน #dek67
00:59

เตรียมความพร้อมในยุค AI: สำคัญอย่างไรสำหรับเด็ก #education #การสอน #dek67

33 views • 15 วันที่แล้ว
เตรียมความพร้อมในยุค AI: สำคัญอย่างไรสำหรับเด็ก #education #การสอน #dek67
ครูยุคใหม่ใช้ AI: เปลี่ยนแปลงการสอนด้วยเทคโนโลยี#learning #education #การสอน #dek67
01:00

ครูยุคใหม่ใช้ AI: เปลี่ยนแปลงการสอนด้วยเทคโนโลยี#learning #education #การสอน #dek67

57 views • 18 วันที่แล้ว
ครูยุคใหม่ใช้ AI: เปลี่ยนแปลงการสอนด้วยเทคโนโลยี#learning #education #การสอน #dek67
PA Live Talk   วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1
01:28:46

PA Live Talk วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1

53 views • 27 วันที่แล้ว
PA Live Talk วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1
Meaningful Education การเรียนรู้ที่แท้จะเกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องมีความหมายต่อตัวผู้เรียน
06:08

Meaningful Education การเรียนรู้ที่แท้จะเกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องมีความหมายต่อตัวผู้เรียน

61 views • 1 เดือนที่แล้ว
Meaningful Education การเรียนรู้ที่แท้จะเกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องมีความหมายต่อตัวผู้เรียน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน