Pitching ปิ๊ง! ไอเดีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี

31 views • 6 เดือนที่แล้ว
1) ทีมติ๊งหน่อง โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี กับนวัตกรรม Safe life notify : Save life notifyเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้แจ้งเตือนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ เป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว โดยแจ้งเตือนว่าแอพพลิเคชันไลน์ ซึ่งง่ายต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน
2) ทีม KMO โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล กับนวัตกรรม HO PILLAX : HO PILLAX เป็นผ้ารัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกสเปกตรัม ประเพทไฮโปเซนส์ เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้หากเกิดอาการวิตกกังวลจะควบคุมตัวเองไม่ได้ และต้องการการกอดรัดเพื่อให้สงบลง ผ้ารัดของเราจะทำหน้าที่สร้างแรงกดสัมผัสนั้นเองเพื่อให้ผู้ป่วยควบคุมตัวเองได้มากขึ้น
3) ทีม The Lost Star โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร กับนวัตกรรม OnFireStudy: นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีไฟ และสนุกไปกับบทเรียน!

วิดีโอใกล้เคียง

Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
01:16:10

Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่

175 views • 4 วันที่แล้ว
Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
เตรียมความพร้อมในยุค AI: สำคัญอย่างไรสำหรับเด็ก #education #การสอน #dek67
00:59

เตรียมความพร้อมในยุค AI: สำคัญอย่างไรสำหรับเด็ก #education #การสอน #dek67

43 views • 24 วันที่แล้ว
เตรียมความพร้อมในยุค AI: สำคัญอย่างไรสำหรับเด็ก #education #การสอน #dek67
ครูยุคใหม่ใช้ AI: เปลี่ยนแปลงการสอนด้วยเทคโนโลยี#learning #education #การสอน #dek67
01:00

ครูยุคใหม่ใช้ AI: เปลี่ยนแปลงการสอนด้วยเทคโนโลยี#learning #education #การสอน #dek67

62 views • 24 วันที่แล้ว
ครูยุคใหม่ใช้ AI: เปลี่ยนแปลงการสอนด้วยเทคโนโลยี#learning #education #การสอน #dek67
PA Live Talk   วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1
01:28:46

PA Live Talk วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1

56 views • 1 เดือนที่แล้ว
PA Live Talk วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน