Pitching ปิ๊ง! ไอเดีย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

8 views • 5 เดือนที่แล้ว
1) ทีม Power BP Four Kids โรงเรียนวัดบางพลัด(ป.สุวณฺโณ) จังหวัดกรุงเทพมหานครกับนวัตกรรม เครื่องซักผ้าไร้สาย: นวัตกรรมที่ใช้กล่องพลาสติกและตะกร้าขนมจีนประดิษฐ์เป็นเครื่องซักผ้าโดยใช้แรงในการหมุนเพื่อแก้ปัญหาการซักกระเป๋าสุขภาพของน้องๆในโรงเรียน
2) ทีม Super Design โรงเรียนวัดวิมุตยาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร กับนวัตกรรม Amazing Shirt : WMR Design คือนวัตกรรมที่นำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐเป็นเสื้อผ้าใหม่ โดยผ่านกระบวนการ STEAM design process
3) ทีม Sappho โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร กับนวัตกรรมเครื่องตรวจจับเซลล์มะเร็งโดยกลิ่น : เครื่องตรวจจับเซลล์มะเร็งในชิ้นเนื้อโดยใช้โปรแกรมสำหรับระบุเซลล์มะเร็งจากสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่มีในเซลล์

วิดีโอใกล้เคียง

PA Live Talk   วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1
01:28:46

PA Live Talk วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1

12 views • 3 วันที่แล้ว
PA Live Talk วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1
Meaningful Education การเรียนรู้ที่แท้จะเกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องมีความหมายต่อตัวผู้เรียน
06:08

Meaningful Education การเรียนรู้ที่แท้จะเกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องมีความหมายต่อตัวผู้เรียน

46 views • 21 วันที่แล้ว
Meaningful Education การเรียนรู้ที่แท้จะเกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องมีความหมายต่อตัวผู้เรียน
PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร
01:12:42

PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร

42 views • 29 วันที่แล้ว
PA Live Talk ศึกษานิเทศก์ ทำ PA อย่างไร
คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA
01:18:20

คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA

138 views • 1 เดือนที่แล้ว
คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน