Pitching ปิ๊ง! ไอเดีย ประเภท ระดับครูผู้สอน

56 views • 7 เดือนที่แล้ว
1) ทีม Try to do จากโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ จังหวัดปัตตานี กับนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านกระบวนการเกมมิฟิเคชัน : เป็นการใช้กระบวนการเกมมิฟิคชั่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นในลักษณะของการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์
2) ทีม Forward จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม กับนวัตกรรม PLERN Shelter : เป็นนวัตกรรมสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์ในช่วงล็อกดาวน์ โดยผสมผสานประโยชน์ของธรรมชาติเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดี การมีส่วนร่วม และความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียน
3) ทีม Teach for D จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ กับนวัตกรรม 5 ค้น 5 D: 5 ค้น 5 D เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจ ได้ลงมือเรียน รู้ความหมายในทันที มีความสุข สนุกสนาน
4) ทีม TTT: Transformer Thai Teacher จาก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
และโรงเรียนวัดบวรนิเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กับนวัตกรรม Meiosis is Easy : คือการออกแบบบทเรียน ด้วยการใช้แพลตฟอร์มในการเล่าเรื่องเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน

วิดีโอใกล้เคียง

คิดต่าง สร้างอนาคต: เทคนิคการบริหารยุคใหม่
01:15:16

คิดต่าง สร้างอนาคต: เทคนิคการบริหารยุคใหม่

52 views • 2 วันที่แล้ว
คิดต่าง สร้างอนาคต: เทคนิคการบริหารยุคใหม่
วัดผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ “ครูมืออาชีพ”
01:06:06

วัดผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ “ครูมืออาชีพ”

62 views • 25 วันที่แล้ว
วัดผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ “ครูมืออาชีพ”
Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
01:16:10

Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่

261 views • 1 เดือนที่แล้ว
Leader Club Live หัวข้อ ยืดหยุ่น ปรับตัว ท้าทาย กลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
เตรียมความพร้อมในยุค AI: สำคัญอย่างไรสำหรับเด็ก #education #การสอน #dek67
00:59

เตรียมความพร้อมในยุค AI: สำคัญอย่างไรสำหรับเด็ก #education #การสอน #dek67

60 views • 1 เดือนที่แล้ว
เตรียมความพร้อมในยุค AI: สำคัญอย่างไรสำหรับเด็ก #education #การสอน #dek67

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน