Pitching ปิ๊ง! ไอเดีย ประเภท ระดับครูผู้สอน

38 views • 2 เดือนที่แล้ว
1) ทีม Try to do จากโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ จังหวัดปัตตานี กับนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านกระบวนการเกมมิฟิเคชัน : เป็นการใช้กระบวนการเกมมิฟิคชั่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นในลักษณะของการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์
2) ทีม Forward จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม กับนวัตกรรม PLERN Shelter : เป็นนวัตกรรมสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์ในช่วงล็อกดาวน์ โดยผสมผสานประโยชน์ของธรรมชาติเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดี การมีส่วนร่วม และความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียน
3) ทีม Teach for D จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ กับนวัตกรรม 5 ค้น 5 D: 5 ค้น 5 D เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจ ได้ลงมือเรียน รู้ความหมายในทันที มีความสุข สนุกสนาน
4) ทีม TTT: Transformer Thai Teacher จาก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
และโรงเรียนวัดบวรนิเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กับนวัตกรรม Meiosis is Easy : คือการออกแบบบทเรียน ด้วยการใช้แพลตฟอร์มในการเล่าเรื่องเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน

วิดีโอใกล้เคียง

เทคนิคพิชิตคะแนนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อใช้ลดระยะเวลาตามเกณฑ์ วPA
01:21:27

เทคนิคพิชิตคะแนนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อใช้ลดระยะเวลาตามเกณฑ์ วPA

29 views • 3 วันที่แล้ว
เทคนิคพิชิตคะแนนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อใช้ลดระยะเวลาตามเกณฑ์ วPA
Starfish Education
03:55

Starfish Education

59 views • 15 วันที่แล้ว
Starfish Education
แรงบันดาลใจในการคิดค้นและปรับเปลี่ยน...สู่ครูเชี่ยวชาญ
01:21:24

แรงบันดาลใจในการคิดค้นและปรับเปลี่ยน...สู่ครูเชี่ยวชาญ

108 views • 20 วันที่แล้ว
แรงบันดาลใจในการคิดค้นและปรับเปลี่ยน...สู่ครูเชี่ยวชาญ
Starfish Learning Hub - Future Learning Beyond School พร้อมเรียนรู้สู่อนาคต
03:36

Starfish Learning Hub - Future Learning Beyond School พร้อมเรียนรู้สู่อนาคต

90 views • 27 วันที่แล้ว
Starfish Learning Hub - Future Learning Beyond School พร้อมเรียนรู้สู่อนาคต

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน