การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

AR เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นการนำ AR มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนเป็นการยกระดับการเรียนรู้ และเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ สร้างเสริมจินตนาการมาลองใช้ AR ในชั้นเรียนวันนี้แล้วจะพบว่านักเรียนของคุณครูจะสนุกกับการเรียนรู้ได้มากแค่ไหน! สามารถเรียนร่วมกันได้แล้ววันนี้ที่ Starfish Labz

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนนี้ผู้เรียนสามารถออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนที่ตอบโจทย์ความสนใจในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะศตวรรษที่21 ของผู้เรียนโดยการใช้เทคโนโลยีในโลกเสมือนจริง Immersive Technology มาสร้างสื่อการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน

Learning Outcomes

สามารถเรียนรู้ความหมายของ Immersive Technology

สามารถเรียนรู้ประโยชน์ของการใช้ Immersive Technology ในการศึกษา

สามารถเรียนรู้รูปแบบของ Immersive Technology ความหมายของ AR และ VR

สามารถเรียนรู้หลักการของ AR และแอปพลิเคชั่น สำหรับการใช้งาน AR

สามารถเรียนรู้อุปกรณ์การใช้งาน VR

สามารถเรียนรู้Case Study การใช้งาน VR ในการศึกษา

6 บทเรียน

ความหมายของ Immersive Technology

ความหมายของ Immersive Technology

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ประโยชน์ของการใช้ Immersive Technology ในการศึกษา

ประโยชน์ของการใช้ Immersive Technology ในการศึกษา

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
รู้จักรูปแบบของ Immersive Technology ความหมายของ AR และ VR

รู้จักรูปแบบของ Immersive Technology ความหมายของ AR และ VR

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
หลักการของ AR และแอปพลิเคชัน สำหรับการใช้งาน AR

หลักการของ AR และแอปพลิเคชัน สำหรับการใช้งาน AR

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
อุปกรณ์การใช้งาน VR

อุปกรณ์การใช้งาน VR

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
Case Study การใช้งาน VR ในการศึกษาและด้านต่างๆ

Case Study การใช้งาน VR ในการศึกษาและด้านต่างๆ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 6 คน

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

6 บทเรียน
3:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
07.04.24

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 100 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 100 เหรียญจากบัญชีของคุณ