การเขียนโปรแกรม Scratch

Scratch (อ่านว่า: สะ - แครช) เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับเด็กในวัย 8 ถึง 16 ปี แต่คนทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ได้ ซึ่งผูู้ที่ใช้โปรแกรมนี้เพื่อสร้างผลงานนั้นมีมากมาย โดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่ ได้แก่ กลุ่มโรงเรียน ห้องสมุด และกลุ่มที่ใช้ Scratch โดยเฉพาะ

เรียนรู้เรื่อง ทำความรู้จักกับ Scratch ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การเขียนโปรแกรมเป็นส่วนหนึ่งของทักษะที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรม การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือมือใหม่ เนื่องจากเป็นการเขียนโปรแกรมแบบ Block based programming ที่มีเครื่องมือช่วยในการเขียนโปรแกรม มีลักษณะเหมือนการต่อจิกซอว์ หรือเลโก้บล็อคเพียงแค่ลากแล้ววางเท่านั้น

Learning Outcomes

มีความรู้และมีความคุ้นเคยกับโปรแกรม Scratch

รู้จักเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรม Scratch

สามารถนำโปรแกรม Scratch ไปประยุกต์กับงานอื่น ๆ

มีความคิดสร้างสรรค์ในออกแบบ และนำมาสร้างให้อยู่ในรูปแบบของโปรแกรม Scratch ได้

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

07.04.22

Level

Basic

คอลเลคชั่น Starfish Future Labz

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

ทำความรู้จักกับ Scratch

ทำความรู้จักกับ Scratch

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ทำความรู้จักกับ Scratch
เครื่องมือต่าง ๆ ใน Scratch และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

เครื่องมือต่าง ๆ ใน Scratch และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

กระบวนการคิดอัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

กระบวนการคิดอัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

Scratch Playground

Scratch Playground

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Scratch Playground