Hashtag การแก้ปัญหา

2 results for "การแก้ปัญหา"

วิธีให้ลูกเปิดใจคุยเรื่องความรักกับพ่อแม่

วิธีให้ลูกเปิดใจคุยเรื่องความรักกับพ่อแม่

March 7th, 2023
13:00 - 14:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

วิธีให้ลูกเปิดใจคุยเรื่องความรักกับพ่อแม่
จัดการเรียนรู้ตาม 8 องค์ประกอบอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA
5.0

จัดการเรียนรู้ตาม 8 องค์ประกอบอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA

February 23rd, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

จัดการเรียนรู้ตาม 8 องค์ประกอบอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA