Hashtag สาระการเรียนรู้

26 results for "สาระการเรียนรู้"

การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์
4.9

การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์

September 30th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์
Play + Learn = Plearn การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น
5.0

Play + Learn = Plearn การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น

September 28th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Play + Learn = Plearn การจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น
ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset
4.9

ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset

September 23rd, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต ด้วยแนวคิดแบบ Growth Mindset
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานผ่านนวัตกรรม Spa Space (ซะป๊ะ ซะเปด)
4.9

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานผ่านนวัตกรรม Spa Space (ซะป๊ะ ซะเปด)

September 16th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานผ่านนวัตกรรม Spa Space (ซะป๊ะ ซะเปด)
สุข สนุก ปลุกการเรียนรู้ สู่หัวใจเด็กยุค BANI WORLD
4.9

สุข สนุก ปลุกการเรียนรู้ สู่หัวใจเด็กยุค BANI WORLD

September 9th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สุข สนุก ปลุกการเรียนรู้ สู่หัวใจเด็กยุค BANI WORLD
วิชาอะไรก็เอาอยู่!! มาจัดการชั้นเรียนให้อยู่หมัด ด้วย Class Dojo
4.9

วิชาอะไรก็เอาอยู่!! มาจัดการชั้นเรียนให้อยู่หมัด ด้วย Class Dojo

September 2nd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

วิชาอะไรก็เอาอยู่!! มาจัดการชั้นเรียนให้อยู่หมัด ด้วย Class Dojo
สอนภาษาไทย เริ่มต้นดี มีเทคนิค
4.9

สอนภาษาไทย เริ่มต้นดี มีเทคนิค

August 26th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สอนภาษาไทย เริ่มต้นดี มีเทคนิค
ปรับวิธีสอนอย่างไร? ให้ครูมีเวลา (สังเกตพฤติกรรม) ของผู้เรียน
4.9

ปรับวิธีสอนอย่างไร? ให้ครูมีเวลา (สังเกตพฤติกรรม) ของผู้เรียน

August 24th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ปรับวิธีสอนอย่างไร? ให้ครูมีเวลา (สังเกตพฤติกรรม) ของผู้เรียน
เวทีเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน
4.9

เวทีเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน

August 12th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เวทีเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน
สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เกิด 3 สนุก ได้แก่สนุกเรียน สนุกคิด และสนุกเมื่อได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
4.9

สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เกิด 3 สนุก ได้แก่สนุกเรียน สนุกคิด และสนุกเมื่อได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

August 10th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เกิด 3 สนุก ได้แก่สนุกเรียน สนุกคิด และสนุกเมื่อได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การทำวิจัยในอนาคต
4.8

แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การทำวิจัยในอนาคต

July 29th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การทำวิจัยในอนาคต
เสริมทักษะ Content creator ให้ครูยุคใหม่สร้างสื่อให้โดนใจด้วย Tiktok
4.9

เสริมทักษะ Content creator ให้ครูยุคใหม่สร้างสื่อให้โดนใจด้วย Tiktok

July 15th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เสริมทักษะ Content creator ให้ครูยุคใหม่สร้างสื่อให้โดนใจด้วย Tiktok