Hashtag แอพพลิเคชัน

7 results for "แอพพลิเคชัน"

Interactive test สร้างสื่อแบบทดสอบและเกมส์ออนไลน์ด้วย wordwall
4.9

Interactive test สร้างสื่อแบบทดสอบและเกมส์ออนไลน์ด้วย wordwall

July 8th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Interactive test สร้างสื่อแบบทดสอบและเกมส์ออนไลน์ด้วย wordwall
‘เล่น เรียน รู้’ มาสนุกกับเครื่องมือสร้าง Active Classroom ที่ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันได้
4.8

‘เล่น เรียน รู้’ มาสนุกกับเครื่องมือสร้าง Active Classroom ที่ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันได้

April 29th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

‘เล่น เรียน รู้’ มาสนุกกับเครื่องมือสร้าง Active Classroom ที่ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันได้
Using TinkerCAD to Explore Green Cities
4.9

Using TinkerCAD to Explore Green Cities

April 8th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Using TinkerCAD to Explore Green Cities
กลยุทธ์การใช้ Padlet “ขั้นสูง” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (EP2)
4.9

กลยุทธ์การใช้ Padlet “ขั้นสูง” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (EP2)

April 1st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

กลยุทธ์การใช้ Padlet “ขั้นสูง” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (EP2)
การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”
4.9

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”

March 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสร้างแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์โดย“ThingLink”
สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ Interactive 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค
5.0

สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ Interactive 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค

February 25th, 2023
16:00 - 18:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สร้างห้องเรียนเสมือนจริงแบบ Interactive 3D ด้วย AR สื่อนวัตกรรมการสอนล้ำยุค
สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์
4.9

สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

January 21st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์