การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม

เด็กในวันนี้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม การร่วมมือ การสื่อสาร และการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และเป็นทักษะสำคัญสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

คอร์ส (3)

ตำหนิอย่างไรไม่ให้เสียความเชื่อมั่นในตนเอง
นางอริสา มงคลวาทิน
นางอริสา มงคลวาทิน

ตำหนิอย่างไรไม่ให้เสียความเชื่อมั่นในตนเอง

Starfish Academy 2:00 ชั่วโมง
การบริหารจัดการตนเอง

ตำหนิอย่างไรไม่ให้เสียความเชื่อมั่นในตนเอง

Starfish Academy 2:00 ชั่วโมง

เขียนโดย: นางอริสา มงคลวาทิน

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
การบริหารจัดการตนเอง

การตำหนิผู้อื่น การวิพากษ์ วิจารณ์ หาข้อตำหนิผู้อื่นเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไป “คงไม่มีใครที่ ไม่เคยถูกตำหนิ และไม่มีใคร ไม่ตำหนิผู้อื่น” คนเราทุกคนล้วนถูกตำหนิมากบ้าง น้อยบ้าง เราจะมีกลยุทธ์อย่างไรเมื่อต้องตำหนิผู้อื่น และจะวางใจอย่างไรเมื่อมีต้องเป็นผู้ถูกตำหนิ

การตำหนิ วิธีการรับมือ การแสดงออก