Tag

Learning Style


Blogs (1)

โฮมสคูลสอนอย่างไร ให้ลูกมีทักษะรอบด้าน

โฮมสคูลสอนอย่างไร ให้ลูกมีทักษะรอบด้าน

Starfish Academy
Starfish Academy

โฮมสคูล (Homeschool) หรือเรียกง่ายๆ ว่า การเรียนแบบอยู่บ้าน เป็นอีกหนึ่งการศึกษาทางเลือกเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่และเจ้าตัวเล็กที่ไม่อยากส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียน เพราะต้องการจัดการเรียนการสอนให้ลูกได้เรียนที่บ้านนั้นเองค่ะ คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะสงสัยว่ ...

1302 views 24.02.20