Tag

การจัดประสบการณ์


Blogs (1)

ว่าด้วยเรื่อง “ความชอบ”

ว่าด้วยเรื่อง “ความชอบ”

เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์
เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์

ชุดเล่าเรื่อง ภารกิจของเช้าวันใหม่ (ภารกิจที่ช่วยให้เขา สามารถเอาตัวรอด และใช้ชีวิตแบบคนทั่วไป)ตอนที่ 4 ว่าด้วยเรื่อง “ความชอบ”ตอนสมัยที่น้องชายเรียนอยู่ระดับประถม คุณแม่มักจะพาน้องชายไปเรียนเปียโน และเรียนศิลปะ เพื่อหาสิ่งที่ชอบให้น้องชาย น้องชา ...

200 views 30.03.20