1 result for "เคลื่อนไหวและจังหวะ"

แกว่งไป เรียนไป

แกว่งไป เรียนไป

Starfish Academy
Starfish Academy

จริงๆแล้วมีหลายวิธีเลยนะครับ ที่ทำให้ห้องเรียนไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมน่าเบื่อที่เต็มไปด้วยความรู้ทางวิชาการ แต่ไม่ได้มีการขยับเขยื้อนจนเด็ก ๆ เกิดความง่วงเหงาหาวนอนได้ เรามารู้จักวิธีทำให้คลาสเรียนของคุณแอคทีฟ แถมได้ประโยชน์อีกด้วยการ “แกว่งแขน” กันเถอ ...

990 views 04.03.20
แกว่งไป เรียนไป