Hashtag สิ่งประดิษฐ์

3 results for "สิ่งประดิษฐ์"

Active Teacher ตอน Portfolio ตัวช่วยครูค้นหาศักยภาพนักเรียน

Active Teacher ตอน Portfolio ตัวช่วยครูค้นหาศักยภาพนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
487 views • 15.05.23

ครูเบ้น (บัญชา มีหลัก) สอนวิชาฟิสิก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อยู่โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีครูเบ้นเล่าให้ฟังว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ...

Active Teacher ตอน Portfolio ตัวช่วยครูค้นหาศักยภาพนักเรียน
Garbage Designer อาชีพใหม่ในอนาคต

Garbage Designer อาชีพใหม่ในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
3300 views • 22.06.21

อาชีพนักออกแบบและจัดการขยะ (Garbage Designer) จัดว่าเป็นอาชีพที่ท้าทายและน่าจับตามองมาก อาจจะเป็นอาชีพที่สร้างสรรค์ จากการเปลี่ยนขยะให้เป็นสินทรัพย์ในอนาคตได้เลยทีเดียว ในอดีตเราใช้การรีไซเคิลเพื่อลดต้นทุน และลดปัญหาขยะล้นเมือง แต่ในอนา ...

Garbage Designer อาชีพใหม่ในอนาคต
เทคนิคจดเลคเชอร์ให้น่ารัก ขายได้ด้วยนะ

เทคนิคจดเลคเชอร์ให้น่ารัก ขายได้ด้วยนะ

Starfish Academy
Starfish Academy
2957 views • 17.04.21

เคล็ดลับช่วยจำที่ทำให้เรียนดีของวัยเรียนทุกยุคสมัยคงหนีไม่พ้นการจดบันทึกหรือที่เรียกกันติดปากว่าการจดเลคเชอร์ ซึ่งสมัยนี้การจดเลคเชอร์ไม่ได้เป็นเพียงการบันทึกตัวอักษรลงบนกระดาษเท่านั้น แต่นักเรียนยุคใหม่ยังสร้างสรรค์สมุดเลคเชอร์ให้น่ารักสวยงามตามสไตล์ของตั ...

เทคนิคจดเลคเชอร์ให้น่ารัก ขายได้ด้วยนะ