Hashtag Starfish Future Labz

6 results for "Starfish Future Labz"

Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิตเสริมสร้างหัวใจของลูกด้วยการสอนให้เขาเรียนรู้การให้อภัย

Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิตเสริมสร้างหัวใจของลูกด้วยการสอนให้เขาเรียนรู้การให้อภัย

Starfish Academy
Starfish Academy
316 views • 13.02.23

หากพูดถึงทักษะชีวิตที่สำคัญในปัจจุบันแล้วนอกเหนือจากเหล่าทักษะเชิงประสิทธิภาพหรือความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ อีกหนึ่งทักษะที่มีความสำคัญโดยเฉพาะในหมวดของทักษะเชิงจิตใจและอารมณ์ก็คือทักษะของการให้อภัย ซึ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ คนอาจคิดว่าสำหรับเด็ก ๆ ...

Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิตเสริมสร้างหัวใจของลูกด้วยการสอนให้เขาเรียนรู้การให้อภัย
Active Teacher ตอน Portfolio ตัวช่วยครูค้นหาศักยภาพนักเรียน

Active Teacher ตอน Portfolio ตัวช่วยครูค้นหาศักยภาพนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
409 views • 15.05.23

ครูเบ้น (บัญชา มีหลัก) สอนวิชาฟิสิก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อยู่โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีครูเบ้นเล่าให้ฟังว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ...

Active Teacher ตอน Portfolio ตัวช่วยครูค้นหาศักยภาพนักเรียน
ส่อง 5 บริษัทและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา พลิกโฉมการสอน จากห้องเรียนธรรมดาสู่ Hybrid

ส่อง 5 บริษัทและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา พลิกโฉมการสอน จากห้องเรียนธรรมดาสู่ Hybrid

Starfish Academy
Starfish Academy
455 views • 03.01.23

การเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid คงจะเป็นไปไม่ได้เลยหากขาดเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือบรรดา EdTech ต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาโดยเหล่าบริษัทและผู้เชี่ยวชาญ แม้การเรียนรู้แบบ Hyrbid อาจจะกล่าวได้ว่ายังคงอยู่ในช่วงของการเริ่มต้น แต่หลากหลายเครื่อง ...

ส่อง 5 บริษัทและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา พลิกโฉมการสอน จากห้องเรียนธรรมดาสู่ Hybrid
โครงการ Starfish Future Labz PLC ครั้งที่ 2 ผู้บริหารยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา

โครงการ Starfish Future Labz PLC ครั้งที่ 2 ผู้บริหารยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
554 views • 15.12.22

เทคโนโลยีกับการศึกษาไทย โลกยุคใหม่ เทคโนโลยี มีบทบาทอย่างมากในวงการศึกษา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้สามารถชี้แนะและส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกเรื่อง เพราะเทคโนโลยีมีความเ ...

โครงการ Starfish Future Labz PLC ครั้งที่ 2 ผู้บริหารยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา
Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิต เมื่อ​ IQ หรือพรสวรรค์ก็ไม่อาจเทียบเท่า Grit

Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิต เมื่อ​ IQ หรือพรสวรรค์ก็ไม่อาจเทียบเท่า Grit

Starfish Academy
Starfish Academy
662 views • 01.11.22

ในการส่งเสริม นำทาง และบ่มเพาะหลากหลายองค์ประกอบและปัจจัยให้ลูกเพื่อช่วยให้เขามีความกล้าหาญและความสามารถที่จะทำสิ่งใดๆ ก็ตามที่เขารัก ปรารถนา หรือจำเป็นที่จะต้องทำให้สำเร็จ หลายๆ ครอบครัวอาจคิดว่าความฉลาดทางสติปัญญาหรือพรสวรรค์อาจเป็นองค์ป ...

Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิต เมื่อ​ IQ หรือพรสวรรค์ก็ไม่อาจเทียบเท่า Grit
Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิต Growth Mindset ช่วยลูกให้ลุกจากทุกสถานการณ์

Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิต Growth Mindset ช่วยลูกให้ลุกจากทุกสถานการณ์

Starfish Academy
Starfish Academy
585 views • 05.09.22

ในบรรดาแนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตต่างๆ มากมายให้กับเด็กๆ โดยเฉพาะในบริบทของทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 หนึ่งในทักษะที่ Starfish Labz เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครูหลายๆ คนคงต้องเคยผ่านหูหรือผ่านตามาบ้างแล้วอย่างแน่นอนก็คือ "Growth Mi ...

Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิต Growth Mindset ช่วยลูกให้ลุกจากทุกสถานการณ์