Hashtag คณิตศาสตร์

3 results for "คณิตศาสตร์"

5 แหล่งสื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ระดับคุณภาพ สำหรับคุณครูและผู้ปกครอง

5 แหล่งสื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ระดับคุณภาพ สำหรับคุณครูและผู้ปกครอง

Starfish Academy
Starfish Academy
1027 views • 04.07.22

สำหรับผู้ปกครอง หรือคุณพ่อคุณแม่เองที่อยากค่อย ๆ ลองฝึกหรือสอนคณิตศาสตร์ให้กับลูก ๆ เองที่บ้าน ตลอดจนคุณครูที่กำลังมองหาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ดี ๆ ระดับคุณภาพไว้สำหรับการเตรียมสอนเด็ก ๆ จะมีแหล่งสื่อการสอนคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยใดบ้างที่เราทุกคนสามารถใ ...

5 แหล่งสื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ระดับคุณภาพ สำหรับคุณครูและผู้ปกครอง
ก่อนเปิดเทอมนี้มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน

ก่อนเปิดเทอมนี้มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
1587 views • 17.03.23

การระบาดของโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการศึกษา นอกจากโรงเรียนต้องปิดเป็นระยะยาว หรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมแล้ว ยังส่งผลไปถึงภาวะถดถอยทางความรู้ของเด็ก ถึงแม้ว่าจะทำการเปิดเรียนหลังจากสถานการณ์คลี่ ...

ก่อนเปิดเทอมนี้มีไอเดียดีๆ ฟื้นฟูการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาแบ่งปัน
แชร์ไอเดียการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ง่ายๆ สไตล์โรงเรียนบ้านปลาดาว

แชร์ไอเดียการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ง่ายๆ สไตล์โรงเรียนบ้านปลาดาว

Starfish Academy
Starfish Academy
2130 views • 07.01.22

นับตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เด็กไม่ได้เรียนที่โรงเรียนตามปกติ และบ้านต้องกลายเป็นโรงเรียน ทำให้พ่อแม่ต้องปรับตัวในการทำกิจกรรม สอนหนังสือ รวมถึงทำการบ้านร่วมกับลูก ครั้งนี้มูลนิธิสตาร์ฟิชฯ จะมาแนะนำเทคนิคดีๆ ให้กับคุณพ่อ คุณแม่สำหรับเด็กระดับชั้นอนุบ ...

แชร์ไอเดียการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ง่ายๆ สไตล์โรงเรียนบ้านปลาดาว