Hashtag วิทยฐานะ

22 results for "วิทยฐานะ"

ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน

ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
299 views • 29.11.22

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้นำแบบประเมินวิทยฐานะ วPA รูปแบบใหม่มาใช้กับครูทั่วประเทศ เพื่อให้ได้เกณฑ์แบบประเมิน ที่มีมาตรฐานและตรงตามเป้าหมายในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น ผู้บริหารโรงเรียน ถือได้ว่าเป็นบุคลากรท ...

ผู้บริหารกับบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน วPA ในโรงเรียน
สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่ Active Learning กับกระบวนการพัฒนา 8 ตัวชี้วัด

สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่ Active Learning กับกระบวนการพัฒนา 8 ตัวชี้วัด

Starfish Academy
Starfish Academy
278 views • 23.11.22

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม อมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ทีมงาน Starfish Education ได้จัดกิจกรรม Teachers Hero Season 3 ครูมีไฟหัวใจฮีโร่ ปลุกพลังการสอน ปีที่ 3โดยเป้าหมายของกิจกรรม คือ สร้างครูผู้นำเป็นครู Influ ...

สร้างครูไทยหัวใจฮีโร่ Active Learning กับกระบวนการพัฒนา 8 ตัวชี้วัด
สร้างห้องเรียนสมรรถนะ วPA ไปด้วยกันไปได้ไกล ประเมิน PAอย่างไรไม่เพิ่มภาระครู

สร้างห้องเรียนสมรรถนะ วPA ไปด้วยกันไปได้ไกล ประเมิน PAอย่างไรไม่เพิ่มภาระครู

Starfish Academy
Starfish Academy
374 views • 01.11.22

ระบบการประเมินวิทยฐานะ วPA ได้ถูกนำมาใช้กับโรงเรียนต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งเกณฑ์ประเมินที่มีมาตรฐาน และตรงตามเป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการประเมินด้วยความร่วมมือกันเหมือนเป็นกัลยาณมิตร เพราะการประเมิน วPA จะเป็นการประ ...

สร้างห้องเรียนสมรรถนะ วPA ไปด้วยกันไปได้ไกล ประเมิน PAอย่างไรไม่เพิ่มภาระครู
1 ตุลาคมนี้ต้องทำอย่างไร? ถึงเวลาขับเคลื่อนการศึกษาไทยด้วย PA

1 ตุลาคมนี้ต้องทำอย่างไร? ถึงเวลาขับเคลื่อนการศึกษาไทยด้วย PA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
959 views • 25.10.22

จากการที่ได้มีการนำระบบการประเมินวิทยฐานะ วPA มาใช้กับโรงเรียนต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งเกณฑ์ประเมินที่มีมาตรฐาน และตรงตามเป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งโรงเรียนต่างๆกำลังเริ่มต้นในการดำเนินการปรากฏว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ค่อยน่าพอใจ ...

1 ตุลาคมนี้ต้องทำอย่างไร? ถึงเวลาขับเคลื่อนการศึกษาไทยด้วย PA
ผู้บริหารจะตั้งคณะกรรมการประเมิน PA ยังไง ลองเช็กลิสต์ 4 ข้อนี้ดู

ผู้บริหารจะตั้งคณะกรรมการประเมิน PA ยังไง ลองเช็กลิสต์ 4 ข้อนี้ดู

Starfish Academy
Starfish Academy
845 views • 10.10.22

การตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงฯ PA รายปี เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป้าหมายของการตั้งคณะกรรมการ #เน้นที่การประเมินเพื่อพัฒนา ซึ่งต้องการบุคคลที่สามารถช่วยผู้บริหารในการมาเป็นโค้ช มาเป็นร่วมทำ PLC และมาร่วมสร้างกร ...

ผู้บริหารจะตั้งคณะกรรมการประเมิน PA ยังไง ลองเช็กลิสต์ 4 ข้อนี้ดู
เจาะลึก การทำ ว.9 (PA) ทุกแง่มุม ฉบับคุณครูปฐมวัย

เจาะลึก การทำ ว.9 (PA) ทุกแง่มุม ฉบับคุณครูปฐมวัย

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1305 views • 25.10.22

Starfish Talk ครู Smart ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะ ตามเกณฑ์ วPA หัวข้อ “เจาะลึก การทำ ว.9 (PA) ทุกแง่มุม ฉบับคุณครูปฐมวัย”จากการใช้ ว9 หรือ วPA เพื่อเป็นเกณฑ์ประเมินในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นท้าท ...

เจาะลึก การทำ ว.9 (PA) ทุกแง่มุม ฉบับคุณครูปฐมวัย
วงแบ่งปันสารพัดความเป็นไปได้ วPA

วงแบ่งปันสารพัดความเป็นไปได้ วPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5338 views • 22.08.22

ครู SMART ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA "วงแบ่งปันสารพัดความเป็นไปได้ วPA"ความเข้าใจในหลักเกณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ หากครูและผู้บริหารเปิดใจเรียนรู้ ปรับเปลี่ยน พัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้การศึกษาทั้งระบบสู่ความสำเร็จได้การทำ PA ส่ว ...

วงแบ่งปันสารพัดความเป็นไปได้ วPA
ยกระดับประเด็นท้าทาย ตามสไตล์ครูสายบัว

ยกระดับประเด็นท้าทาย ตามสไตล์ครูสายบัว

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2786 views • 21.07.22

ครู SMART ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ ว.PA “ยกระดับประเด็นท้าทาย ตามสไตล์ครูสายบัว”จากการที่ได้มีประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินตำแหน่ง วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว9 หรือ วPA มาใช้กับครูทั่วประเทศ เพื่อเ ...

ยกระดับประเด็นท้าทาย ตามสไตล์ครูสายบัว
9 วิธีสร้าง Vision Board ตัวช่วยตั้งเป้าหมายเชิงบวก

9 วิธีสร้าง Vision Board ตัวช่วยตั้งเป้าหมายเชิงบวก

Starfish Academy
Starfish Academy
2053 views • 17.05.22

Vision Board คืออะไร กระดาน Vision Board คือกระดานตั้งเป้าหมาย/วางแผนในอนาคตของตนเอง โดยการใช้รูปภาพ ข้อความ หรือภาพวาดที่เป็นความฝันมาติดไว้บนบอร์ด Vision Board แตกต่างกับ New Year’s Resolution ตรงที่ New Year’s Res ...

9 วิธีสร้าง Vision Board ตัวช่วยตั้งเป้าหมายเชิงบวก
ออกแบบการสอนอย่างไร? ให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทายเกณฑ์ วPA

ออกแบบการสอนอย่างไร? ให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทายเกณฑ์ วPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4730 views • 01.06.22

การออกแบบการสอนที่หลากหลาย ถือได้ว่าเป็นวิธีการที่สามารถนำไปใช้กับนักเรียน เพื่อให้มีห้องเรียนเป็นของตนเองอย่างแท้จริง และเพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้จากการนำหลัก 8 วิธีการสอนที่ทรงพลัง ทั้งนี้ ในช่วงปิดภาคเรียน ครูจึงต้องทำการวางแผนการสอนในปีก ...

ออกแบบการสอนอย่างไร? ให้ตอบโจทย์ประเด็นท้าทายเกณฑ์ วPA
4 เรื่อง ที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ วPA

4 เรื่อง ที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ วPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
29353 views • 31.05.22

เรื่องที่มักเข้าใจผิด : ต้องทำคลิปทุกปีสิ่งที่ถูกต้อง: ทำคลิปก็ต่อเมื่อต้องการขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ก.ค.ศ. กำหนด ได้แก่ 1.มีระยะดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ผ่านเกณฑ์การประเมิน PA ย้อนหลัง 3 รอบปีงบประมาณ 3. มีวินัย คุณธรรม จ ...

4 เรื่อง ที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ วPA
8 วิธีการสอนที่ทรงพลัง เกิดขึ้นได้อย่างไรในห้องเรียน?

8 วิธีการสอนที่ทรงพลัง เกิดขึ้นได้อย่างไรในห้องเรียน?

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1858 views • 01.06.22

ด้วยกรอบแนวคิดของการประเมินวิทยฐานะวPA มุ่งเน้นประเมินที่ Performance หรือ คุณภาพการสอนที่แท้จริงของคุณครู ซึ่งทางก.ค.ศ. ได้มีการศึกษา รีวิวหนังสือเรื่อง How Learning Works เป็นหนังสือเกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจัยออกมา บวกกับการมีทีมงานล ...

8 วิธีการสอนที่ทรงพลัง เกิดขึ้นได้อย่างไรในห้องเรียน?
5 เครื่องมือการตั้งเป้าหมาย วางแผนสำหรับเทอมใหม่ !

5 เครื่องมือการตั้งเป้าหมาย วางแผนสำหรับเทอมใหม่ !

Starfish Academy
Starfish Academy
692 views • 27.04.22

1. SWOT Analysis เป็นการทบทวนจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่จะส่งผลต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ที่วางไว้ วิธีการใช้ก็อาจจะแตกต่างกันแล้วแต่องค์กรหรือโรงเรียน แต่หัวใจหลัก ๆ ก็คือการ ...

5 เครื่องมือการตั้งเป้าหมาย วางแผนสำหรับเทอมใหม่ !
วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 2

วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 2

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย
1194 views • 01.06.22

สมรรถนะผู้เรียนเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่ประกอบด้วยความรู้ ทักษะกระบวนการ บุคลิกภาพส่วนตัว และแรงจูงใจที่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันจนผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย หรือเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด สามารถเขียนเป็นสมการเพื่อให้ ...

วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 2
วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 1

วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 1

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย
1026 views • 10.10.22

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สำนักงาน กคศ. ได้ทำหนังสือแจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ว.9 หรือเรียกแบบภาษาบ้าน ๆ คือ วPA โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในวันที่ 1 ตุ ...

วPA กับการประเมินฐานสมรรถนะ ตอนที่ 1
ครู SMART ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA

ครู SMART ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3752 views • 01.06.22

การสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA เป็นการพาครูกลับสู่ห้องเรียนให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าห้องเรียนนั้นจะมีการสอนในรูปแบบใด ตามแนวคิด Focus on Classroom และจากการดูคลิปตัวอย่างการจัดการเรียนสอนในครั้งนี้ จะเป็นการแบ่งปันไอเดียต่างๆ วิธีการสอ ...

ครู SMART ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA
เพราะ วPA ไม่ใช่ตัวร้าย ถ้าครูทำแบบเข้าใจ

เพราะ วPA ไม่ใช่ตัวร้าย ถ้าครูทำแบบเข้าใจ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7121 views • 21.07.22

ใครๆ ก็บอกว่า วPA เป็นตัวร้ายสำหรับครู แต่ลืมไปหรือไม่ว่า วPA สร้างมาเพื่อครู เราจะทำอย่างไรให้ วPA อยู่กับเราอย่างมีความสุข และเราก็มีความสุขกับ วPA ครั้งนี้จะมาพูดคุย 3 ประเด็นหลักกับ ครูร่มเกล้า ช้างน้อย โรงเรียนมัธยมดุสิตาราม กรุงเทพฯ เพื่อสร้า ...

เพราะ วPA ไม่ใช่ตัวร้าย ถ้าครูทำแบบเข้าใจ
มัดรวมข้อมูลสำคัญ วPA สำหรับผู้บริหาร

มัดรวมข้อมูลสำคัญ วPA สำหรับผู้บริหาร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13890 views • 01.06.22

การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษาตัวชี้วัดการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง "ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา"ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง "ตามตำแหน่งและวิทยฐานะ"ภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดการเขียนผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหา ...

มัดรวมข้อมูลสำคัญ วPA สำหรับผู้บริหาร
แชร์ TIP เขียน วPA จากโรงเรียนนำร่อง

แชร์ TIP เขียน วPA จากโรงเรียนนำร่อง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
19600 views • 21.07.22

“เปลี่ยนวิธีคิด พลิกความเชื่อ ด้วยระบบวิทยฐานะแบบใหม่”อย่างที่ทราบว่าก่อนที่ ก.ค.ศ. จะนำแบบประเมินวิทยฐานะ วPA แบบใหม่มาใช้กับครูทั่วประเทศ ได้มีการนำไปทดลองใช้กับโรงเรียนนำร่องในพื้นที่ต่างๆ แล้ว เพื่อให้ได้เกณฑ์ แบบประเมินที่มีมาตรฐานตรงตามเป้าห ...

แชร์ TIP เขียน วPA จากโรงเรียนนำร่อง
เส้นทางสู่ วPA กับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง

เส้นทางสู่ วPA กับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11924 views • 21.07.22

“เปลี่ยนวิธีคิด พลิกความเชื่อ ด้วยระบบวิทยฐานะแบบใหม่”จากการที่ ก.ค.ศ. ได้มีการนำระบบการประเมินวิทยฐานะ วPA มาทดสอบใช้กับโรงเรียนนำร่องในหลายๆพื้นที่ เพื่อนำมาซึ่งเกณฑ์ประเมินที่มีมาตรฐาน และตรงตามเป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษ ...

เส้นทางสู่ วPA กับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง