Hashtag มาตรฐานการเรียนรู้

3 results for "มาตรฐานการเรียนรู้"

ทักษะอาชีพในฝัน Content Creator อยากเป็นสายสร้างสรรค์ต้องมีสกิลอะไรกันบ้างนะ

ทักษะอาชีพในฝัน Content Creator อยากเป็นสายสร้างสรรค์ต้องมีสกิลอะไรกันบ้างนะ

Starfish Academy
Starfish Academy
1337 views • 01.05.23

เมื่อพูดถึงอาชีพในฝัน ในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนึ่งในอาชีพในใจของเด็กๆ และใครหลายๆ คนก็คือ Content Creator หรือ นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ได้กลายมาเป็นอาชีพขวัญใจใครหลายๆ คน การเป็น Content Creator นอกเหนือจากจะเป็นผู้ผลิตและส่งต่อ ...

ทักษะอาชีพในฝัน Content Creator อยากเป็นสายสร้างสรรค์ต้องมีสกิลอะไรกันบ้างนะ
Goal เทคนิคให้คำปรึกษาวางเป้าหมายเพื่อพัฒนา

Goal เทคนิคให้คำปรึกษาวางเป้าหมายเพื่อพัฒนา

Starfish Academy
Starfish Academy
871 views • 29.11.22

สำหรับการศึกษา การตั้งเป้าหมาย (GOAL) คือสิ่งที่คณะผู้บริหารและครูในโรงเรียนต้องการไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่ได้วางแผนไว้ โดยเป้าหมายนั้นมาจากความต้องการ ความหวัง จินตนาการที่ปรารถนาพัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น แต่ต้องอยู่ในกรอบที่ไม่เพ้อฝัน และสามารถบรรลุ ...

Goal เทคนิคให้คำปรึกษาวางเป้าหมายเพื่อพัฒนา
กิจกรรม Online PLC Leader ครั้งที่ 1 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

กิจกรรม Online PLC Leader ครั้งที่ 1 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
1418 views • 05.11.21

ผู้นำและการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกิจกรรม Online PLC Leader ครั้งที่ 1 เป็นโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หรือกิจกรรม TSQP ซึ่งเป็นกิจกรรม PLC ที่ผู้บริหารทั้งหมด 91 โรงเรียนในเครือข่ายร่วมพูดคุย แบ่งปัน ...

กิจกรรม Online PLC Leader ครั้งที่ 1 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564