Hashtag General public

292 results for "General public"

ทำความรู้จัก Duolingo แอปพลิเคชันฝึกภาษาระดับโลก ตัวช่วยสำคัญของคุณครู-ผู้ปกครอง

ทำความรู้จัก Duolingo แอปพลิเคชันฝึกภาษาระดับโลก ตัวช่วยสำคัญของคุณครู-ผู้ปกครอง

Starfish Academy
Starfish Academy
2399 views • 24.03.23

หากพูดถึงแอปพลิเคชันและแพล็ตฟอร์มฝึกภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคปัจจุบันทั้งในหมู่นักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง จนถึงบุคคลทั่วไปหนึ่งในแพล็ตฟอร์มที่คงไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือ Duolingo หรือแอปพลิเคชัน แพล็ตฟอร์มฝึกภาษาในรูปแบบการแข่งขันหรือเกม (Gamifi ...

ทำความรู้จัก Duolingo แอปพลิเคชันฝึกภาษาระดับโลก ตัวช่วยสำคัญของคุณครู-ผู้ปกครอง
Active Teacher ตอน Starfish Labz แหล่งการเรียนรู้ ช่วยครูพัฒนาตนเอง แบบไม่มีที่สิ้นสุด

Active Teacher ตอน Starfish Labz แหล่งการเรียนรู้ ช่วยครูพัฒนาตนเอง แบบไม่มีที่สิ้นสุด

Starfish Academy
Starfish Academy
682 views • 14.03.23

ครูโก (พิทักษ์ ไชยสถาน) สอนวิชา สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 4 และปีที่ 6 อยู่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายครูโกเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่ในอำเภอเชียงแสน เปิ ...

Active Teacher ตอน Starfish Labz แหล่งการเรียนรู้ ช่วยครูพัฒนาตนเอง แบบไม่มีที่สิ้นสุด
มาชวนลูกเรียนรู้กัน สุดยอด 5 เว็บฯ เรียนออนไลน์สำหรับลูกวัยประถมเรียนรู้ทักษะสุดคูลใหม่ ๆ

มาชวนลูกเรียนรู้กัน สุดยอด 5 เว็บฯ เรียนออนไลน์สำหรับลูกวัยประถมเรียนรู้ทักษะสุดคูลใหม่ ๆ

Starfish Academy
Starfish Academy
1031 views • 14.03.23

ปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมละคะว่าเด็ก ๆ ในช่วงวัยประถมถือเป็นช่วงวัยที่กำลังน่ารักช่างสังเกต ช่างพูด สนุกสนาน และที่สำคัญคือเริ่มช่างเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นความสนใจในวิชาตามแบบฉบับแบบนอกกรอบหรือแบบตามหัวใจตัวเองสุด ๆ การส่งเสริมให้พวกเขาได้มีโอกาสเดินตา ...

มาชวนลูกเรียนรู้กัน สุดยอด 5 เว็บฯ เรียนออนไลน์สำหรับลูกวัยประถมเรียนรู้ทักษะสุดคูลใหม่ ๆ
ครูคลับ (Kru Club) สร้าง Board Game แสนสนุก ด้วยเว็บไซต์ twinkl

ครูคลับ (Kru Club) สร้าง Board Game แสนสนุก ด้วยเว็บไซต์ twinkl

Starfish Academy
Starfish Academy
2380 views • 14.03.23

ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้สื่อการสอนผ่านเว็บไซต์ที่เป็นวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน โดยไม่จำกัดไว้เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้ ...

ครูคลับ (Kru Club) สร้าง Board Game แสนสนุก ด้วยเว็บไซต์ twinkl
3 ก.สร้างสุขสู่การแนะแนวเพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน

3 ก.สร้างสุขสู่การแนะแนวเพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
1042 views • 08.03.23

ที่มาของกิจกรรม 3 ก. สร้างสุข เกิดมาจากการคิดค้นนวัตกรรม ลดภาวะถดถอยทางด้านสุขภาวะทางด้านจิตใจ หลังการเรียนออนไลน์ช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19 โดยการสำรวจ ปัญหาความทุกข์ของนักเรียน สู่การแนะแนวแก้ไขเพื่อให้นักเรียนมีความสุขใน ...

3 ก.สร้างสุขสู่การแนะแนวเพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน
Active Teacher ตอน Learning Box ตัวช่วยพัฒนาสมรรถนะเด็ก

Active Teacher ตอน Learning Box ตัวช่วยพัฒนาสมรรถนะเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
812 views • 26.06.23

ครูเจี๊ยบ (นางสาวศิริประภา ขำปาน) สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 – 6โรงเรียนบ้านห้วยหินดำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3ครูเจี๊ยบเล่าว่าบริบทของโรงเรียนบ้านห้วยหินดำ เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของในหลว ...

Active Teacher ตอน Learning Box ตัวช่วยพัฒนาสมรรถนะเด็ก
Active Teacher ตอนเป็น  Active Learner ได้ง่ายๆ แค่ใช้Starfish Labz  โดย ครูชนาธิป โหตรภวานนท์

Active Teacher ตอนเป็น Active Learner ได้ง่ายๆ แค่ใช้Starfish Labz โดย ครูชนาธิป โหตรภวานนท์

Starfish Academy
Starfish Academy
605 views • 07.03.23

ครูพีท (ชนาธิป โหตรภวานนท์) สอนวิชาชีววิทยา อยู่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จังหวัดเชียงราย ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ครูพีทเล่าให้ฟังถึงบริบทโรงเรียนว่าโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เป็นโรงเรียนชนาดกลาง ซึ่งเลื่อนระดับจากข ...

Active Teacher ตอนเป็น Active Learner ได้ง่ายๆ แค่ใช้Starfish Labz โดย ครูชนาธิป โหตรภวานนท์
กระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนวัดบางพลัด Model) โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ผ่านการจัดการเรียนรู้ Makerspace ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process

กระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนวัดบางพลัด Model) โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ผ่านการจัดการเรียนรู้ Makerspace ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process

Starfish Academy
Starfish Academy
1188 views • 28.02.23

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) นำโดยผู้อำนวยการ นางสาวณัฐชาฎา สุทธิสอาด ได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการ เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ Makerspace ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process ให้แก่โรงเรียนเครือข่ายจำนวน 10 โร ...

กระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนวัดบางพลัด Model) โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ผ่านการจัดการเรียนรู้ Makerspace ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process
กิจกรรม PLC ครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา (Portfolio)โครงการ Starfish Future Labz

กิจกรรม PLC ครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา (Portfolio)โครงการ Starfish Future Labz

Starfish Academy
Starfish Academy
1457 views • 24.03.23

การใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการประเมินความรู้ ความสามารถ หรือผลการเรียนของผู้เรียนตามสภาพที่แท้จริง ซึ่งกระบวนการของแฟ้มสะสมผลงานส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับผลงานและการเรียนรู้ ...

กิจกรรม PLC ครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา (Portfolio)โครงการ Starfish Future Labz
10 นวัตกรรม Highlight จากครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ Season 3

10 นวัตกรรม Highlight จากครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ Season 3

Starfish Academy
Starfish Academy
2671 views • 24.03.23

3 องค์กรภาคีเครือข่าย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นำโดย ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู เเละสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก. ...

10 นวัตกรรม Highlight จากครูมีไฟ หัวใจฮีโร่ Season 3
ครู SMART ทำได้สร้างห้องเรียนสมรรถนะ ตามเกณฑ์ วPA – วงคุยเคล็ดลับ วPA จากผู้ปฏิบัติจริง

ครู SMART ทำได้สร้างห้องเรียนสมรรถนะ ตามเกณฑ์ วPA – วงคุยเคล็ดลับ วPA จากผู้ปฏิบัติจริง

Starfish Academy
Starfish Academy
1149 views • 15.05.23

“แก่นของวิชาชีพครู คือ การเรียนรู้"เราจำเป็นต้องไปให้ถึงระดับความคิด ความเชื่อ (Mentality) นั่นคือเปลี่ยนวิธีคิดวิธีสอนวิธีปฏิบัติ ที่คุ้นชินเดิมๆระบบวิทยฐานะใหม่ๆไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแค่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน แต่ต้องการเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของผู้อำนวยก ...

ครู SMART ทำได้สร้างห้องเรียนสมรรถนะ ตามเกณฑ์ วPA – วงคุยเคล็ดลับ วPA จากผู้ปฏิบัติจริง
7 ข้อแนะนำสำหรับวัยทีนจะมีแฟนยังไง ไม่ให้เสียการเรียน

7 ข้อแนะนำสำหรับวัยทีนจะมีแฟนยังไง ไม่ให้เสียการเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
1888 views • 20.02.23

อย่ามีความรักในวัยรุ่น เดี๋ยวจะเสียการเรียน คำยอดฮิต ที่น้อง ๆ หลายคนน่าจะเคยได้ยินกัน แต่ความจริงแล้ว ข้อดีของการมีความรัก ไม่ว่าจะช่วงวัยไหนก็เป็นเหมือนพลังให้เราทุกคนเดินต่อ มีกำลังใจทำสิ่งที่ท้าทายในชีวิตอีกหลากหลาย และถ้ามากไปก็ไม่ดี เพราะอาจจะเ ...

7 ข้อแนะนำสำหรับวัยทีนจะมีแฟนยังไง ไม่ให้เสียการเรียน
เจาะลึกอาชีพในอนาคตสาย Gaming: รู้จัก Game Programmer เกมจะลื่นหรือจะล่มต้องพึ่งเขาเท่านั้น!

เจาะลึกอาชีพในอนาคตสาย Gaming: รู้จัก Game Programmer เกมจะลื่นหรือจะล่มต้องพึ่งเขาเท่านั้น!

Starfish Academy
Starfish Academy
1463 views • 13.02.23

ในบทความก่อนหน้า เราได้ทำความรู้จักกันไปแล้วเกี่ยวกับ อาชีพ เกมเมอร์ คุณสมบัติ เกมเมอร์ และรายละเอียดที่น่าสนใจต่างๆ ในบทความนี้ในที่สุดก็มาถึง อาชีพในอนาคต สุดท้ายของสาย Gaming ที่เชื่อว่าชาว Starfish Labz หลายๆ คนคงกำลังรอคอยอยู่อย่างไม่แ ...

เจาะลึกอาชีพในอนาคตสาย Gaming: รู้จัก Game Programmer เกมจะลื่นหรือจะล่มต้องพึ่งเขาเท่านั้น!
Evidence ฟีเจอร์สำคัญในเครื่องมือครู Starfish Class สำคัญอย่างไรต่อการประเมินสมรรถนะของเด็กๆ

Evidence ฟีเจอร์สำคัญในเครื่องมือครู Starfish Class สำคัญอย่างไรต่อการประเมินสมรรถนะของเด็กๆ

Starfish Academy
Starfish Academy
1917 views • 24.03.23

เมื่อพูดถึงเครื่องมือครูหรือเทคโนโลยีการศึกษาต่างๆ ในบ้านเราหนึ่งในเครื่องมือที่เชื่อว่าหลายๆ คนต้องนึกถึงก็คือ Starfish Class หรือเครื่องมือช่วยประเมินที่มาพร้อมกับสุดยอดฟีเจอร์มากมายที่สามารถช่วยให้คุณครูประเมินสมรรถนะทักษะต่างๆ ของเด็กๆ ได้อย่างร ...

Evidence ฟีเจอร์สำคัญในเครื่องมือครู Starfish Class สำคัญอย่างไรต่อการประเมินสมรรถนะของเด็กๆ
Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิตเสริมสร้างหัวใจของลูกด้วยการสอนให้เขาเรียนรู้การให้อภัย

Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิตเสริมสร้างหัวใจของลูกด้วยการสอนให้เขาเรียนรู้การให้อภัย

Starfish Academy
Starfish Academy
377 views • 13.02.23

หากพูดถึงทักษะชีวิตที่สำคัญในปัจจุบันแล้วนอกเหนือจากเหล่าทักษะเชิงประสิทธิภาพหรือความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ อีกหนึ่งทักษะที่มีความสำคัญโดยเฉพาะในหมวดของทักษะเชิงจิตใจและอารมณ์ก็คือทักษะของการให้อภัย ซึ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ คนอาจคิดว่าสำหรับเด็ก ๆ ...

Starfish Future Labz แนะแนวทักษะชีวิตเสริมสร้างหัวใจของลูกด้วยการสอนให้เขาเรียนรู้การให้อภัย
ทำความรู้จัก Active Learning หัวใจสำคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ทำความรู้จัก Active Learning หัวใจสำคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
Starfish Academy
5700 views • 13.02.23

เมื่อพูดถึงหลักสูตรฐานสมรรถนะ หนึ่งในสิ่งสำคัญที่คงไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือหลักการ Active Learning ที่ถือเป็นหนึ่งหัวใจสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน หากไม่มีองค์ประกอบการสอนอย่าง Active Learning แล้ว การสอนสมรรถนะของเด็ก ๆ ก็อาจจะแทบเป็ ...

ทำความรู้จัก Active Learning หัวใจสำคัญของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
วัยทีนทุกคนต้องรู้ข้อควรระวัง Online dating

วัยทีนทุกคนต้องรู้ข้อควรระวัง Online dating

Starfish Academy
Starfish Academy
637 views • 14.02.23

ยุคนี้ใคร ๆ ก็ใช้โทรศัพท์ทำอะไรหลายอย่างผ่านหน้าจอสี่เหลี่ยม ขนาดกะทัดรัดทั้งซื้อของ ดูซีรีส์ สั่งกับข้าวหรือแม้แต่การหาคนคุยสักคนผ่านโซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ สำหรับคนที่หาคู่ออนไลน์ นอกจากไม่ต้องก้าวเท้าออกจากบ้านแล้ว ยังมีโอกาสเจอคนจากทั่วทุกมุ ...

วัยทีนทุกคนต้องรู้ข้อควรระวัง Online dating
เทคโนโลยีทางการศึกษา 5 ทริค ใช้ Google Docs สำหรับคุณครู-นักเรียน ประหยัดเวลา งานพุ่งปรี๊ด

เทคโนโลยีทางการศึกษา 5 ทริค ใช้ Google Docs สำหรับคุณครู-นักเรียน ประหยัดเวลา งานพุ่งปรี๊ด

Starfish Academy
Starfish Academy
1141 views • 06.02.23

แม้หน้าตาภายนอกอาจจะดูเรียบง่าย แต่คุณครูและเด็ก ๆ ทุกคนรู้ไหมคะว่า อันที่จริงนั้น เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ EdTech อย่าง Google Docs เต็มไปด้วยฟีเจอร์มากมายที่สามารถช่วยประหยัดเวลาของคุณครูและเด็ก ๆ ในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมหัศจรรย์ ไม่ ...

เทคโนโลยีทางการศึกษา 5 ทริค ใช้ Google Docs สำหรับคุณครู-นักเรียน ประหยัดเวลา งานพุ่งปรี๊ด
Active Teacher ตอน Portfolio ตัวช่วยครูค้นหาศักยภาพนักเรียน

Active Teacher ตอน Portfolio ตัวช่วยครูค้นหาศักยภาพนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
486 views • 15.05.23

ครูเบ้น (บัญชา มีหลัก) สอนวิชาฟิสิก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อยู่โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีครูเบ้นเล่าให้ฟังว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ...

Active Teacher ตอน Portfolio ตัวช่วยครูค้นหาศักยภาพนักเรียน
Starfish Talk: ครู SMART ทำได้สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA  – วงคุยเคล็ดลับ วPA จากผู้ปฏิบัติจริง

Starfish Talk: ครู SMART ทำได้สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA – วงคุยเคล็ดลับ วPA จากผู้ปฏิบัติจริง

Starfish Academy
Starfish Academy
1262 views • 27.02.23

“แก่นของวิชาชีพครู คือ การเรียนรู้"เราจำเป็นต้องไปให้ถึงระดับความคิด ความเชื่อ (Mentality) นั่นคือเปลี่ยนวิธีคิด วิธีสอน วิธีปฏิบัติ ที่คุ้นชินเดิมๆ ระบบวิทยฐานะใหม่ๆ ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแค่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน แต่ต้องการเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของ ผู้ ...

Starfish Talk: ครู SMART ทำได้สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA – วงคุยเคล็ดลับ วPA จากผู้ปฏิบัติจริง