2 results for "ความรัก"

5 ภาษารัก (The 5 Love Languages)

5 ภาษารัก (The 5 Love Languages)

Starfish Academy
Starfish Academy

เป็นเรื่องราวของภาษารักทั้ง 5 มาจากหนังสือชื่อ The Five Love Languages โดย ดร. แกรี่ แชปแมน (Dr. Gary Chapman) ที่กล่าวว่า คนเราจะแสดงออกความรักด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 5 แบบ ดังนี้1. Words of ...

761 views 11.02.21
5 ภาษารัก (The 5 Love Languages)
เช็คสถานะหัวใจ เข้าใจสถานการณ์ความรัก ว่าหัวใจฉันเป็นสีอะไร

เช็คสถานะหัวใจ เข้าใจสถานการณ์ความรัก ว่าหัวใจฉันเป็นสีอะไร

เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์
เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์

“แค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มทีไร ก็หวั่นไหวทุกทีใจไม่ค่อยดี ก็คุณน่ารักไปแค่คุณยิ้มทีไร ก็หวั่นไหวทุกทีใจไม่ค่อยดี หยุดน่ารักสักวันจะได้ไหม”พี่นีทนั่งเปิดเพลงวนไปวนมาได้ฟังเพลง คลั่งรัก ของเฟิร์ส รู้สึกว่าน่ารักดี และเป็นเพลงที่บอกเราว่า หัวใจเรากลายไปเป็นสีชมพูไปแล้ว ...

587 views 15.02.21
เช็คสถานะหัวใจ เข้าใจสถานการณ์ความรัก ว่าหัวใจฉันเป็นสีอะไร