Hashtag ความสำเร็จ

7 results for "ความสำเร็จ"

Passion จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร?

Passion จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร?

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Passion ความหมายของมันคือ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อต้องการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นสิ่งที่ทำให้เราตื่นเช้าขึ้นมาอย่างมีพลัง และหัวใจที่จะทำสิ่งนั้น เพราะเรารักที่จะทำมัน และทำต่อไปอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยจนกว่าความฝันของเราจะเป็นจริง“Passion เป็นสิ่งที่ฉุดเรา ...

2699 views 24.03.21
Passion จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร?
เชื่อมั่นว่า ฉันทำได้!!! อันดับแรกต้องลงมือทำ

เชื่อมั่นว่า ฉันทำได้!!! อันดับแรกต้องลงมือทำ

เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์
เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์

“หากเชื่อมั่นว่า เราทำได้ เราก็จะทำได้ ” การจะสร้างความเชื่อเช่นนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่เพียงแค่คำพูดปลุกใจ แต่ต้องผสมผสานไปกับการได้ลงมือทำจริงๆ ซ้อมเยอะๆ “เพราะการลงมือทำไม่เคยโกหก จึงนำมาสู่ความเชื่อมั่น และการปลุกใจด้วยคำพูด ก็จะช่วยทำให้เราคิดไต ...

2830 views 13.03.21
เชื่อมั่นว่า ฉันทำได้!!! อันดับแรกต้องลงมือทำ
เสริมลูกให้ "มั่นใจ" จะทำอะไรก็สำเร็จ!

เสริมลูกให้ "มั่นใจ" จะทำอะไรก็สำเร็จ!

Starfish Academy
Starfish Academy

ความมั่นใจ เป็นสิ่งที่พิเศษมากจริงๆค่ะ เพราะแค่เรามีความมั่นใจ ก็ทำให้ฝ่าฟันอุปสรรคและเรื่องที่ยากๆ ไปได้ และความมั่นใจยังเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกเรื่องอีกด้วย วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับที่จะเสริมความมั่นใจของลูกมาเป็นไอเดียให้คุณพ่อคุณแม่กัน ...

2679 views 01.03.21
เสริมลูกให้ "มั่นใจ" จะทำอะไรก็สำเร็จ!
การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 3

การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 3

ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์
ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์

วิธีการ “เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ ตอนที่ 3ตัวอย่างกิจกรรม“เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จทำอย่างไร?การพัฒนาเด็กและเยาวชน ต้องให้ “โอกาส” ได้เรีย ...

1088 views 18.08.20
การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 3
การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 2

การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 2

ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์
ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์

วิธีการ “เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ ตอนที่ 2การอบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ เป็นอย่างไร? คำว่า “อบรมบ่มเพาะ” และ “ทักษะชีวิตความสำเร็จ” ในแต่ละคำมีความหมายที่เกี่ยวข้อง ...

2145 views 18.08.20
การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 2
เมื่อลูกไม่สบความสำเร็จเรื่องการเรียน พ่อแม่จะรับมืออย่างไร

เมื่อลูกไม่สบความสำเร็จเรื่องการเรียน พ่อแม่จะรับมืออย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy

พ่อแม่ทุกคนก็หวังเล็กๆ ว่าลูกของเรานั้นจะต้องเป็นเด็กที่สมบูรณ์และเพรียบพร้อมในทุกๆ สิ่ง ทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจ รวมไปถึงการเรียน ซึ่งถ้าพูดถึงการเรียนเชื่อเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็หวังมากๆ ที่จะให้เขากลายเป็นเด็กที่เรียนเก่ง และประสบความสำเร็จด้านการเรี ...

1907 views 19.08.20
เมื่อลูกไม่สบความสำเร็จเรื่องการเรียน พ่อแม่จะรับมืออย่างไร
การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 1

การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 1

ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์
ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์

วิธีการ “เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ ตอนที่ 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่การพัฒนาประเทศไทยในอนาคตคือมุ่งเต ...

3375 views 17.08.20
การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 1