Hashtag ความสำเร็จ

8 results for "ความสำเร็จ"

Active Teacher ตอนเป็น  Active Learner ได้ง่ายๆ แค่ใช้Starfish Labz  โดย ครูชนาธิป โหตรภวานนท์

Active Teacher ตอนเป็น Active Learner ได้ง่ายๆ แค่ใช้Starfish Labz โดย ครูชนาธิป โหตรภวานนท์

Starfish Academy
Starfish Academy
663 views • 07.03.23

ครูพีท (ชนาธิป โหตรภวานนท์) สอนวิชาชีววิทยา อยู่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จังหวัดเชียงราย ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ครูพีทเล่าให้ฟังถึงบริบทโรงเรียนว่าโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เป็นโรงเรียนชนาดกลาง ซึ่งเลื่อนระดับจากข ...

Active Teacher ตอนเป็น Active Learner ได้ง่ายๆ แค่ใช้Starfish Labz โดย ครูชนาธิป โหตรภวานนท์
Passion จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร?

Passion จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร?

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
7246 views • 24.03.21

Passion ความหมายของมันคือ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อต้องการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นสิ่งที่ทำให้เราตื่นเช้าขึ้นมาอย่างมีพลัง และหัวใจที่จะทำสิ่งนั้น เพราะเรารักที่จะทำมัน และทำต่อไปอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยจนกว่าความฝันของเราจะเป็นจริง“Passion เป็นสิ่งที่ฉุดเรา ...

Passion จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร?
เชื่อมั่นว่า ฉันทำได้!!! อันดับแรกต้องลงมือทำ

เชื่อมั่นว่า ฉันทำได้!!! อันดับแรกต้องลงมือทำ

เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์
เบญจรัตน์ จงจำรัสพันธ์
7090 views • 13.03.21

“หากเชื่อมั่นว่า เราทำได้ เราก็จะทำได้ ” การจะสร้างความเชื่อเช่นนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่เพียงแค่คำพูดปลุกใจ แต่ต้องผสมผสานไปกับการได้ลงมือทำจริงๆ ซ้อมเยอะๆ “เพราะการลงมือทำไม่เคยโกหก จึงนำมาสู่ความเชื่อมั่น และการปลุกใจด้วยคำพูด ก็จะช่วยทำให้เราคิดไต ...

เชื่อมั่นว่า ฉันทำได้!!! อันดับแรกต้องลงมือทำ
เสริมลูกให้ "มั่นใจ" จะทำอะไรก็สำเร็จ!

เสริมลูกให้ "มั่นใจ" จะทำอะไรก็สำเร็จ!

Starfish Academy
Starfish Academy
3554 views • 01.03.21

ความมั่นใจ เป็นสิ่งที่พิเศษมากจริงๆค่ะ เพราะแค่เรามีความมั่นใจ ก็ทำให้ฝ่าฟันอุปสรรคและเรื่องที่ยากๆ ไปได้ และความมั่นใจยังเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกเรื่องอีกด้วย วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับที่จะเสริมความมั่นใจของลูกมาเป็นไอเดียให้คุณพ่อคุณแม่กัน ...

เสริมลูกให้ "มั่นใจ" จะทำอะไรก็สำเร็จ!
การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 3

การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 3

ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์
ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์
1716 views • 18.08.20

วิธีการ “เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ ตอนที่ 3ตัวอย่างกิจกรรม“เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จทำอย่างไร?การพัฒนาเด็กและเยาวชน ต้องให้ “โอกาส” ได้เรีย ...

การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 3
การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 2

การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 2

ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์
ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์
4784 views • 18.08.20

วิธีการ “เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ ตอนที่ 2การอบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ เป็นอย่างไร? คำว่า “อบรมบ่มเพาะ” และ “ทักษะชีวิตความสำเร็จ” ในแต่ละคำมีความหมายที่เกี่ยวข้อง ...

การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 2
เมื่อลูกไม่สบความสำเร็จเรื่องการเรียน พ่อแม่จะรับมืออย่างไร

เมื่อลูกไม่สบความสำเร็จเรื่องการเรียน พ่อแม่จะรับมืออย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
4215 views • 19.08.20

พ่อแม่ทุกคนก็หวังเล็กๆ ว่าลูกของเรานั้นจะต้องเป็นเด็กที่สมบูรณ์และเพรียบพร้อมในทุกๆ สิ่ง ทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจ รวมไปถึงการเรียน ซึ่งถ้าพูดถึงการเรียนเชื่อเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็หวังมากๆ ที่จะให้เขากลายเป็นเด็กที่เรียนเก่ง และประสบความสำเร็จด้านการเรี ...

เมื่อลูกไม่สบความสำเร็จเรื่องการเรียน พ่อแม่จะรับมืออย่างไร
การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 1

การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 1

ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์
ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์
4118 views • 17.08.20

วิธีการ “เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ ตอนที่ 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่การพัฒนาประเทศไทยในอนาคตคือมุ่งเต ...

การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 1