3 results for "เด็กยุคใหม่"

สอนลูกให้สมองสวยและรวยมาก

สอนลูกให้สมองสวยและรวยมาก

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณค่า คุ้มค่า Neuroeconomicsสอนให้ลูกซื้อของตามความคุ้มค่าที่สุด ไม่ใช่ซื้อของที่ถูกที่สุดเป็นการฝึกสมองส่วนบริหารขั้นสูง grit และ empathy การฝึกฝนวิธีการคิดในการเลือกตัดสินใจหรือการให้คุณค่า เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้านประสาทวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสต ...

758 views 22.07.20
สอนลูกให้สมองสวยและรวยมาก
รับผิดชอบต่อสังคม ทักษะใหม่ที่ต้องสอนในยุค New Normal

รับผิดชอบต่อสังคม ทักษะใหม่ที่ต้องสอนในยุค New Normal

Starfish Academy
Starfish Academy

Covid-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างบนโลกใบนี้ โดยเฉพาะรูปแบบการใช้ชีวิต ที่ไม่เพียงเราต้องระวังเรื่องสุขอนามัยของตนเองเพิ่มขึ้น แต่เรายังต้องตระหนักถึงความปลอดภัยต่อส่วนรวมด้วย เพราะหากเราขาดความใส่ใจเพียงนิดเดียว ตัวเราเองอาจกลาย ...

3516 views 22.07.20
รับผิดชอบต่อสังคม ทักษะใหม่ที่ต้องสอนในยุค New Normal
Gen Alpha เด็กยุคใหม่ที่ฉลาดที่สุดในเผ่าพันธ์ุมนุษย์

Gen Alpha เด็กยุคใหม่ที่ฉลาดที่สุดในเผ่าพันธ์ุมนุษย์

Starfish Academy
Starfish Academy

พ้น Gen Z ไป อีกเจนใหม่ที่กำลังมาแรงคือ Gen Alphaเด็กในยุค Gen Alpha หรือ Alpha Generation คือเด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2553 หรือ ค.ศ. 2010 จนถึงปัจจุบัน (อายุตั้งเเต่ 10 ปีลงไป) เด็กกลุ่มนี้เติบโตมาพร้อมเทคโนโลยีโดยสมบูรณ์แบบ คือ มีเทคโนโล ...

2705 views 23.11.20
Gen Alpha เด็กยุคใหม่ที่ฉลาดที่สุดในเผ่าพันธ์ุมนุษย์