3 results for "การวางแผน"

เป็นพ่อแม่ต้องลงทุน อนาคตลูกสร้างได้

เป็นพ่อแม่ต้องลงทุน อนาคตลูกสร้างได้

Starfish Academy
Starfish Academy

“การลงทุนด้านการศึกษา สำคัญเพียงใด”“ชีวิต คือ การลงทุน” ในการดำเนินชีวิตของคนเราย่อมต้องเกี่ยวข้องกับการลงทุนเสมอ ขึ้นอยู่ว่าจะเลือกลงทุนในรูปแบบใด ซึ่งในครั้งนี้จะพูดถึง “การลงทุนด้านการศึกษา” ซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงทุนระยะยาวแล้ว ยังเป็นการลงทุนเ ...

298 views 08.10.21
เป็นพ่อแม่ต้องลงทุน อนาคตลูกสร้างได้
เตรียมตัวให้พร้อมก่อน Lockdown

เตรียมตัวให้พร้อมก่อน Lockdown

Starfish Academy
Starfish Academy

“วันหนึ่งตื่นขึ้นมาบนความรู้สึกใหม่” ช่างเป็นเนื้อเพลงที่เข้ากับยุคนี้จริงๆ ถ้าเช้าวันหนึ่ง คุณตื่นขึ้นมาแล้วจะต้องมีชีวิตอยู่ในเมืองที่ Lockdown เลยอยากแบ่งปันเพื่อให้ทุกคนเตรียมให้พร้อม ในวิถีชีวิตใหม่1.กายพร้อม ใจพร้อม.ตรวจสอบความพร้อมของร่างกาย ว่าเรามีสุข ...

599 views 22.12.20
เตรียมตัวให้พร้อมก่อน Lockdown
วิธีออมเงินให้ลูกแบบคุณพ่อคุณแมมือโปร

วิธีออมเงินให้ลูกแบบคุณพ่อคุณแมมือโปร

Starfish Academy
Starfish Academy

เงินถือเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะ แค่เดินออกจากบ้านเชื่อเลยว่าทุกคนคงเสียงเงินกันแล้วอย่างแน่นอนค่ะ ยิ่งถ้าคนมีลูกอย่างเราๆ เรื่องเงินถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ต้องมีการวางแผนอย่างรอบครอบ เพราะค่าใช้จ่ายมันเยอะแยกมากมายซะเหลือเกิน วันนี้ทา ...

1408 views 18.08.20
วิธีออมเงินให้ลูกแบบคุณพ่อคุณแมมือโปร