1 result for "ออมเงิน"

วิธีออมเงินให้ลูกแบบคุณพ่อคุณแมมือโปร

วิธีออมเงินให้ลูกแบบคุณพ่อคุณแมมือโปร

Starfish Academy
Starfish Academy

เงินถือเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะ แค่เดินออกจากบ้านเชื่อเลยว่าทุกคนคงเสียงเงินกันแล้วอย่างแน่นอนค่ะ ยิ่งถ้าคนมีลูกอย่างเราๆ เรื่องเงินถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ต้องมีการวางแผนอย่างรอบครอบ เพราะค่าใช้จ่ายมันเยอะแยกมากมายซะเหลือเกิน  ...

994 views 18.08.20