Hashtag คุณภาพชีวิต

5 results for "คุณภาพชีวิต"

Academic Journal (TSQP 1) การสร้างสุขภาวะพื้นฐาน

Academic Journal (TSQP 1) การสร้างสุขภาวะพื้นฐาน

Starfish Academy
Starfish Academy
380 views • 13.06.22

ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทาง ปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ดังนั้น สุขภาวะพื้นฐานจึงหมายถึง การที่คนเรามีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งทางด้านร่ ...

Academic Journal (TSQP 1) การสร้างสุขภาวะพื้นฐาน
เรื่อง Wanna say “Thanks” ก่อนเข้านอน มา Say thanks ชีวิตกันเถอะ

เรื่อง Wanna say “Thanks” ก่อนเข้านอน มา Say thanks ชีวิตกันเถอะ

Starfish Academy
Starfish Academy
976 views • 10.09.21

เราเชื่อว่า ทุกคนอยากจะมีความสุข เราเองก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่อยากจะมีความสุข แต่ทุกคนเชื่อไหมว่า เราไม่สามารถพาตนเอง หรือจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้เรามีแต่ความสุขไม่เจอความทุกข์ได้ มันเหมือนเป็นธรรมชาติของชีวิตที่เราต้องเจอทั้งสุข และทุกข์ปนๆ กันไป ...

เรื่อง Wanna say “Thanks” ก่อนเข้านอน มา Say thanks ชีวิตกันเถอะ
5 วิธีเผื่อใจ เมื่อต้องอยู่ใกล้กับความสูญเสีย

5 วิธีเผื่อใจ เมื่อต้องอยู่ใกล้กับความสูญเสีย

Starfish Academy
Starfish Academy
1520 views • 11.09.21

ปฎิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่ในช่วงที่โรคระบาด คร่าชีวิตคนไทยไปมากกว่ารายงานตัวเลขของภาครัฐ นั่นแปลว่าหลายครอบครัวอาจจะต้องรับมือกับความสูญเสียของคนใกล้ชิด เราต้องยอมรับว่าเรื่องแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆ ที่เราควรจะเตรียมตัว ...

5 วิธีเผื่อใจ เมื่อต้องอยู่ใกล้กับความสูญเสีย
ทำไม Well- being จึงสำคัญต่อการทำงาน

ทำไม Well- being จึงสำคัญต่อการทำงาน

Starfish Academy
Starfish Academy
1973 views • 06.07.21

ความกินดีอยู่ดีในสถานที่ทำงานนั้น เกี่ยวข้องกับทุกๆด้านของชีวิตการทำงาน การสร้าง Well- being ในการทำงาน เป็นการจัดการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตการทำงาน ตั้งแต่คุณภาพ และความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ไปจนถึงความรู้สึก และความสุขของพนัก ...

ทำไม Well- being จึงสำคัญต่อการทำงาน
ดนตรี จิตวิทยา กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดนตรี จิตวิทยา กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์
วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์
3028 views • 17.08.20

นิยามของคำว่า ‘คุณภาพชีวิต (Quality of life)’ มีอยู่หลากหลาย แต่สิ่งที่นักวิชาการหรือผู้มากประสบการณ์หลายท่านเห็นร่วมกันคือ “คุณภาพชีวิต เกิดขึ้นจากการประเมินตัวเราเองว่า เรานั้น ‘พึงพอใจ’ กับชีวิตเรามากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะด้านร่างกาย จิตใจ ...

ดนตรี จิตวิทยา กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต