Hashtag แอปพลิเคชัน

66 results for "แอปพลิเคชัน"

Class Point จบทุกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือเดียว

Class Point จบทุกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือเดียว

Starfish Academy
Starfish Academy
8851 views • 15.08.22

Class Point จบทุกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือเดียว เป็นการสอนเพื่อ ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เนื่องจากปัจจุบันเครื่องมือสำหรับการสอนออนไลน์ เป็นสิ่งที่จำเป็นเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอน ทำให้คุณครู ผู้เรียน และผู้ปกครองจะต้องปรับตัวไปพร้อม ...

Class Point จบทุกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือเดียว
แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Class time

แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Class time

Starfish Academy
Starfish Academy
2160 views • 26.07.22

เมื่อการระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย หลายโรงเรียนเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนตามปกติ แต่การใช้เครื่องมือสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ยังถือได้ว่าเป็นตัวช่วยในการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอ ...

แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Class time
การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน

การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน

Starfish Academy
Starfish Academy
967 views • 26.07.22

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 9 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564หัวข้อ “การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน”การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน เป็นการสะท้อนสิ่ง ...

การสะท้อนและประเมินผลการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน
5 เทคนิคครูยุคใหม่ สอนเด็กคิดสร้างสรรค์ ต้องสร้างห้องเรียนแบบไหน?

5 เทคนิคครูยุคใหม่ สอนเด็กคิดสร้างสรรค์ ต้องสร้างห้องเรียนแบบไหน?

Starfish Academy
Starfish Academy
1442 views • 26.07.22

ความคิดสร้างสรรค์เปรียบเสมือนสิ่งที่ไม่สิ้นสุด เพราะความคิดสร้างสรรค์คือการคิดที่ผ่านทักษะการคิดออกมาเพื่อแก้ไขปัญหา หรือการคิดแนวคิดใหม่ ๆ ออกมา ลักษณะการคิดแบบมีความคิดสร้างสรรค์ล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่ทุกคนควรมี โดยสามารถพัฒนาได้อยู่ตลอดเวลาจาก ...

5 เทคนิคครูยุคใหม่ สอนเด็กคิดสร้างสรรค์ ต้องสร้างห้องเรียนแบบไหน?
การใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
3184 views • 18.07.22

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 8 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และ 2 ต่อเนื่องในปี 2564หัวข้อ “การใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”ระบบสารสนเทศเป็นทรัพยากรที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยวางแผนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ ...

การใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Starfish Class เครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะ ตัวช่วยสุดล้ำของครู

Starfish Class เครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะ ตัวช่วยสุดล้ำของครู

Starfish Academy
Starfish Academy
1464 views • 04.07.22

จากการที่เด็กมีพื้นฐานครอบครัวและการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้เด็กมีความแตกต่างกันในด้านความพร้อมในการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูจะต้องมีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการสังเกต การใช้เอกสาร การใช้เกณฑ์ประเมินต่างๆ หรือการใ ...

Starfish Class เครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะ ตัวช่วยสุดล้ำของครู
5 แหล่งสื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ระดับคุณภาพ สำหรับคุณครูและผู้ปกครอง

5 แหล่งสื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ระดับคุณภาพ สำหรับคุณครูและผู้ปกครอง

Starfish Academy
Starfish Academy
1337 views • 04.07.22

สำหรับผู้ปกครอง หรือคุณพ่อคุณแม่เองที่อยากค่อย ๆ ลองฝึกหรือสอนคณิตศาสตร์ให้กับลูก ๆ เองที่บ้าน ตลอดจนคุณครูที่กำลังมองหาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ดี ๆ ระดับคุณภาพไว้สำหรับการเตรียมสอนเด็ก ๆ จะมีแหล่งสื่อการสอนคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยใดบ้างที่เราทุกคนสามารถใ ...

5 แหล่งสื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ระดับคุณภาพ สำหรับคุณครูและผู้ปกครอง
4 เครื่องมือครู Digital Tools สร้างการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

4 เครื่องมือครู Digital Tools สร้างการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

Starfish Academy
Starfish Academy
2315 views • 15.07.22

ผลกระทบของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้เรียนมีภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย ทำให้ภาคการศึกษานั้นต้องเร่งแก้ปัญหาด่วน เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ให้นักเรียน ดังนั้นเปิดเทอมใหม่นี้ คุณครูต้องเตรียมเครื่องมือเพื่อที่จะช่วยให้การเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นสนุก สามารถดึงดูดความสนใจข ...

4 เครื่องมือครู Digital Tools สร้างการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
5 สื่อการสอนภาษาจีนสุดปัง ระดับคุณภาพ แถมฟรี สำหรับเด็ก ๆ จาก Starfish Labz

5 สื่อการสอนภาษาจีนสุดปัง ระดับคุณภาพ แถมฟรี สำหรับเด็ก ๆ จาก Starfish Labz

Starfish Academy
Starfish Academy
8476 views • 13.06.22

การฝึกภาษาจีนพื้นฐานให้ลูกอาจดูเหมือนเป็นเรื่องแสนไกลตัว ทำได้ยาก และซับซ้อนสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และแม้กระทั่งคุณครูหลายคน แต่ในความเป็นจริง การเริ่มฝึกอย่างง่ายก่อนด้วยเทคนิคหรือสื่อการสอนที่ใช่และเหมาะสม มิใช่สิ่งที่ดั่งฝันหรือเกินเอื้อมเลยค่ะ ที่ ...

5 สื่อการสอนภาษาจีนสุดปัง ระดับคุณภาพ แถมฟรี สำหรับเด็ก ๆ จาก Starfish Labz
Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome EP.2

Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome EP.2

Starfish Academy
Starfish Academy
553 views • 23.05.22

จากการแนะนำโปรแกรมเสริมหรือส่วนขยาย (Extension) ที่ครูควรมีใน Chrome Ep.1 ก่อนหน้านี้ ทั้งวิธีการติดตั้งส่วนขยายต่างๆ บน Google Chrome ฟีเจอร์ที่ช่วยให้สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น แต่ Chrome ยังมีเคล็ดลับ Extension ดีๆ อีกมากมายที่ ...

Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome EP.2
ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz

ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz

Starfish Academy
Starfish Academy
15047 views • 20.05.22

จากสถานการณ์ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเป็นสื่อกลาง และเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาด้วยแนวทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการจัดการเรียนรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และครูสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างสื่อการเรียนกา ...

ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz
Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน

Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
3682 views • 16.05.22

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 6 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน”ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดระบบทางการศึกษา เพื่อ ...

Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal  “Starfish Labz” “Starfish Class”

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal “Starfish Labz” “Starfish Class”

Starfish Academy
Starfish Academy
1666 views • 09.05.22

เทคโนโลยีดิจิทัล ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาอย่างมาก ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ในการทำงานในยุค New Normal ในครั้งนี้จะเป็นการเรียนรู้เครื่องมือสำคัญที่เป็นนวัตกรรมของสตาร์ฟิชในการวัดประเมินสมรรถนะและทักษะของผู้เรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาครู ...

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal “Starfish Labz” “Starfish Class”
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา

Google for Education Partner
Google for Education Partner
7374 views • 28.09.23

ในยุคปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ถือได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งครูจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ในการสร้างสื่อการสอน ตลอดจนพัฒนาไปสู่นวัตกรรมที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งกิจ ...

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา
สอนอย่างไรให้ (ครู) Active

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว
3604 views • 19.07.23

ก่อนที่ครูจะสอนเด็กๆ ให้เกิดการเรียนรู้ที่ Active มากขึ้น ครูจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่ Active และน่าสนใจ ซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “สอนอย่างไรให้ (ครู) Active” จะเป็นแ ...

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active
รวบตึงแหล่งรวมเทมเพลตแจกฟรีสวย ๆ ไว้ให้ใส่ Google Slide ครบจบในที่เดียว

รวบตึงแหล่งรวมเทมเพลตแจกฟรีสวย ๆ ไว้ให้ใส่ Google Slide ครบจบในที่เดียว

Google for Education Partner
Google for Education Partner
3113 views • 28.09.23

ด้วยฟังก์ชันอันแสนสะดวกสบายและมีประโยชน์มากมาย ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน Google Slides ได้กลายมาเป็นสื่อการสอนประเภทสไลด์ลำดับต้น ๆ ในใจของคุณครูผู้สอนและนักเรียน-นักศึกษามากมาย แม้จะมีหน้าตาคล้าย PowerPoint แต่ก็มีข้อแตกต่างมากมายหลายปร ...

รวบตึงแหล่งรวมเทมเพลตแจกฟรีสวย ๆ ไว้ให้ใส่ Google Slide ครบจบในที่เดียว
ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

Starfish Academy
Starfish Academy
1382 views • 11.04.22

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดควิด-19 ส่งผลให้มีการปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะของผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และอยากมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยตนเอง ...

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid
เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
3130 views • 04.04.22

การเรียนรู้ (Learning Style) ของผู้เรียนย่อมมีความแตกต่างกัน โดยในแต่ละคนอาจเรียนรู้ได้จากรูปแบบเพียงหนึ่งอย่าง หรือหลายอย่างควบคู่กัน ไม่ว่าจะด้วยการดู ฟัง อ่าน เขียน หรือการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากทฤษฎีพหุปัญญา จ ...

เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

Google for Education Partner
Google for Education Partner
1693 views • 28.09.23

การเดินทางในบางครั้ง แผนที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเดินทาง และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันยิ่งทำให้การเชื่อมต่อที่ย่อทุกสิ่งในโลกดูง่ายขึ้น สำหรับกิจกรรม Workshop การเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอเทคนิคที่สามารถ ...

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth
การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

Starfish Academy
Starfish Academy
4828 views • 21.03.22

การจัดการชั้นเรียน นอกจากการสร้างห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้แล้ว ครูยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง และยังรวมไปถึงการสร้างพฤติกรรมของผู้เรียนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประ ...

การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123